Селскостопанска академия

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  30-8-2018
  •  81

Автор:Колектив
Издателство:Селскостопанска академия
Страници:108
Корици:Меки
Година:2009
Броя:1
ISBN:9789548045193 Тегло (гр.): Формат: 145 / 235 Състояние: Отлично
Български и английски език.

СЪДЪРЖАНИЕ

Agricultural Academy...........................................................................................................................7

1. Агробиоинститут - София

Agrobioinstitute - Sofia......................................................................................................................11

2. Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево

Dobrudzha Agricultural Institute - General Toshevo........................................................................13

3. Земеделски институт - Стара Загора

Agricultural Institute - Stara Zagora...................................................................................................15

4. Земеделски институт - Шумен

Agricultural Institute - Shumen..........................................................................................................17

5. Институт по аграрна икономика - София

Institute of Agricultural Economics - Sofia.......................................................................................19

6. Институт по декоративни растения - София

Institute of Ornamental Plants - Sofia................................................................................................21

7. Институт по животновъдни науки - София

Institute of Animal Science - Kostinbrod..........................................................................................23

8. Институт по зеленчукови култури "Марица" - Пловдив

Maritsa Vegetable Crops Research Institute - Plovdiv......................................................................25

9. Институт no земеделие - Карнобат

Institute of Agriculture - Kamobat.....................................................................................................27

10. Институт по земеделие - Кюстендил

Institute of Agriculture - Kyustendil..................................................................................................29

11. Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе

Institute of Agriculture and Seed Science - "Obraztsov chiflik" - Rousse.......................................31

12. Институт no информационно осигуряване на системата - София

Institute of Agricultural Information - Sofia......................................................................................33

13. Институт по консервна промишленост - Пловдив

Canning Research Institute - Plovdiv.................................................................................................35

14. Институт по криобиология и лиофилизация - София

Institute of Cryobiology and Food Technologies - Sofia..................................................................37

15. Институт по лозарство и винарство - Плевен

Institute of Viticulture and Enology - Pleven.....................................................................................39

16. Институт по мелиорации и механизация - София

Research Institute for Land Reclamation and Agricultural Mechanization - Sofia............................41

17. Институт по овощарство - Пловдив

Fruit-growing Institute - Plovdiv.......................................................................................................43

18. Институт по памука и твърдата пшеница - Чирпан

Cotton and Durum Wheat Research Institute - Chirpan....................................................................45

19. Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян

Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture - Troyan.........................................47

20. Институт по почвознание "Никола Пушкаров" - София

Institute of Soil Science "Nikola Poushkarov" - Sofia......................................................................49

21. Институт no растителни генетични ресурси "К.Малков" - Садово

Institute of Plant Genetic Resources "K.Malkov" - Sadovo.............................................................51

22. Институт по рибарство и аквакултури - Пловдив

Institute of Fisheries and Aquaculture - Plovdiv...............................................................................53

23. Институт по рибни ресурси - Варна

Institute of Fishing Resources - Varna..............................................................................................55

24. Институт по фуражните култури - Плевен

Institute of Forage Crops - Pleven.....................................................................................................57

25. Институт по царевицата - Кнежа

Maize Research Institute - Knezha.....................................................................................................59

1. Опитна станция по бубарство и земеделие - Враца

Sericulture and Agricultural Experiment Station (SAES) - Vratsa..................................................63

2. Опитна станция по земеделие - Видин

Agricultural Experiment Station (AES) - Vidin...............................................................................65

3. Опитна станция по земеделие - Лом

Agricultural Experiment Station (AES) - Lom................................................................................67

4. Опитна станция по соята - Павликени

Soybean Experiment Station (SES) - Pavlikeni...............................................................................69

5. Опитна станция по кайсията и земеделието - Силистра

Experimental Station of Apricot and Agriculture (ESAA) - Silistra...............................................71

6. Опитна станция по земеделие - Търговище

Agricultural Experiment Station -Targovishte................................................................................73

7. Опитна станция по земеделие - Лозница

Agricultural Experiment Station (AES) - Loznitsa..........................................................................75

8. Опитна станция по земеделие - Хан Крум

Agricultural Experiment Station (AES) - Han Krum......................................................................77

9. Опитна станция по лозарство и винарство - Варна

Experimental Station of Viticulture and Enology (ESVE) - Varna.................................................79

10. Опитна станция по земеделие - Поморие

Agricultural Experiment Station (AES) - Pomorie..........................................................................81

11. Опитна станция по земеделие - Средец

Agricultural Experiment Station (AES) - Sredets............................................................................83

12. Опитна станция по земеделие - Сливен

Agricultural Experiment Station (AES) - Sliven..............................................................................85

13. Опитна станция по тютюна - Хасково

Tobacco Experiment Station (TES) - Haškovo................................................................................87

14. Опитна станция по земеделие - Кърджали

Agricultural Experiment Station (AES) - Kardzhali........................................................................89

15. Опитна станция по животновъдство и земеделие - Смолян

Agricultural and Stockbreeding Experimental Station (ASES) - Smolyan.....................................91

16. Опитна станция по лозарство - Септември

Viticultural Experiment Station (VES) - Septemvri.........................................................................93

17. Опитна станция по поливно земеделие - Пазарджик

Experimental Station of Irrigated Agriculture (ESIA) - Pazardzhik................................................95

18. Опитна станция по картофите - Самоков

Potato Experiment Station (PES) - Samokov..................................................................................97

19. Опитна станция по земеделие - Ямбол

Agricultural Experiment Station (AES) - Yambol...........................................................................99

20. Експериментална база към Института по земеделие - Шумен

Experimental Base (ЕВ) to the Agricultural Institute (AI) - Shumen............................................ 101

21. Експериментална база към Института по планинско животновъдство и земеделие - Троян

Experimental Base (ЕВ) to the Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture (IMS A) -Troyan............................................................................................................................................. 103

22. Система за агропазарна информация - САПИ

Agricultural Market Information System (AMIS) - Sofia............................................................. 105

23. Национален земеделски музей

National Agricultural Museum (NAM) - Sofia............................................................................. 107

******
Изданието се реализира по решение на Изпълнителното бюро на Селскостопанската академия, в рамките на разностранната й дейност за популяризиране на работата в системата и на постиженията на науката, с оглед ускоряване на внедряването им в производството.

Книгата предоставя изключителната възможност интересуващите се да бъдат информирани по отношение дейността на системата като цяло, нейните приоритети в областта на науката и задачите й в приложното направление, предвид държавната аграрна политика. Дава се характеристика на структурните звена в системата с минимална информация и откроени акценти в научните направления и приложната дейност. Добре формулирани, те са достатъчен ориентир за провокиране на интерес от страна на аналогични научни структури и ангажирани с аграрното производство специалисти.

Включените в книгата информационни справки за отделните структурни звена са в два естествено формирани раздела, съобразно Устройствения правилник на Селскостопанската академия. Това предоставя възможност за сравнимост, бърза ориентация и установяване на контакти.
This edition was published upon the decision of Agricultural Academy's Executive Bureau as part of its varied activities to highlight the researches done at its structural units, to make the scientific achievements popular and to accelerate their introduction into practice.

The book offers an extraordinary opportunity for all interested to get informed on the overall activity of the system and its basic and applied research priorities consistent with the state agriculture policy. The structural units of the system are characterized with the possible minimum information. It is emphasized on the scientific directions and applied activities. Being well defined they could serve as a reference point to provoke the interest of similar research structures, as well as other specialists involved in agricultural production.

The reference information included in the book for the individual structural units is placed in two separate sections in conformity with the Rules of procedures of Agricultural Academy. This way the opportunities are given for making comparisons, for quick references and making contacts.

О1. Селскостопанска академия / Agricultural Academy


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.