Естетика на архитектурата

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  30-8-2018
  •  196

Автор:Елена Христова
Издателство:Техника
Страници:171
Корици:Твърди
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Естетика на архитектурата / Елена Христова

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор . . . .......................................................3

I. ПРИРОДАТА НА АРХИТЕКТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО ....................5

1. Историческо въведение ..............................................5

2. Архитектурата като изкуство ........................................8

3. Специфика на архитектурния творчески метод ..............12

4. Принципите на архитектурната композиция като структурни компоненти на архитектурния метод ....................16

5. Социалистическият реализъм и архитектурата ..............33

II. СПЕЦИФИКА НА АРХИТЕКТУРНАТА ТВОРБА ............42

1. Съдържание и форма на архитектурата ................42

2. Архитектурен художествен образ ..................49

3. Пространствено-неизобразителният характер на архитектурно-художественото битие ...............................51

4. Естетически обект и естетически идеал ................57

а. отношението на статичното и динамичното...............57

б. Отношението на конкретното и абстрактното, на положителното и отрицателното ..............................62

5. Специфика на естетическото възприемане и оценка ...........66

III. АРХИТЕКТУРЕН СИНТЕЗ ....................70

1. Общи принципи ..........................70

2. Архитектура и скулптура ......................73

3. Архитектура и живопис .......................83

4. Архитектура и орнамент .......................88

5. Архитектура, приложно изкуство и дизайн ...............93

IV. ДИАЛЕКТИКАТА НА АРХТЕКТУРНИЯ СТИЛ..............105

1. Вътрешни и външни отношения на стиловата структура .........105

а. Диалектика на общото и особеното .................105

б. Архитектурният стил в аспекта на художествения стил.........108

в. Отношението стил — метод, творба (съдържание и форма, образ) и творческа индивидуалност .........................41

2. Стилът на социалистическата архитектура ...............122

а. Новото качество на стилообразуващите фактори ...........122

б. Диалектиката на приемствеността и новаторството...........126

V.OCHOBHH ЕСТЕТИЧЕСКИ НАСОКИ В СЪВРЕМЕННАТА АРХИТЕКТУРА НА КАПИТАЛИЗМА .........................138

1. Принципи на класификация ..................... . 138

2. Естетиката на функционализма ...................143

3. Конструктивисткото отрицание на естетичното .............146

4. Естетският неоформализъм .................... . . . 146

5. Естетическите концепции на органичната архитектура .........150

6. Заключение ............................163

Литература ...........................169

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. 

о1

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.