Икономическа социология

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  30-8-2018
  •  149

Автор:Колектив
Издателство:УИ "Стопанство"
Страници:424
Корици:Меки
Година:1996
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
Съставители и научни редактори: Ташо Пачев, Благой Колев

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение...........................................................................................................................................3

Първи раздел

СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.....................5

Първа тема

ВЪЗНИКВАНЕ, РАЗВИТИЕ И СТРУКТУРА НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ...................7
Втора тема

ИКОНОМИКАТА КАТО ОБЕКТ  НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ.......................29

Трета тема

ВЪЗНИКВАНЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СОЦИОЛОГИЯ........................44

Четвърта тема
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОМЯНА..................63

Втори раздел

СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА МАКРОРАВНИЩЕ..............................79

Пета тема

ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ..............................................81

Шеста тема

РАЗМЯНА И ПАЗАР......................................................................................................114

Седма тема

ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНА СТРАТИФИКАЦИЯ.......................................134

Осма тема

ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА..................168

Девета тема

ИКОНОМИЧЕСКА КУЛТУРА И МОДЕРНИЗАЦИЯ

НА ОБЩЕСТВОТО......................................................................................................191

Трети раздел СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ..............209

Десета тема

ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА ОБЩЕСТВОТО............................211

Единадесета тема УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ......................231

Дванадесета тема

ХУМАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА.....................................................................................251

Тринадесета тема

ФИРМЕНА КУЛТУРА..................................................................................................261

Четиринадесета тема

КОМУНИКАЦИИ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ...................285

Четвърти раздел

ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ И ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ..........307

Петнадесета тема

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ....................................309

Шестнадесета тема

БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ НА ЛИЧНОСТТА............................................................333

Седемнадесета тема

СОЦИАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ В ИКОНОМИКАТА........................................347

Осемнадесета тема

НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА..........................................................................367

Пети раздел ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.......381

Деветнадесета тема

СЪЩНОСТ, СТРУКТУРА И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ЕСИ..........................................................................................................383

Двадесета тема

МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕСИ...........................401

Здраво книжно тяло. Тук-там е подчертавано с химикал

ст. бз. Икономическа социология


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.