Съпротивление на материалите

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  29-8-2018
  •  162

Автор:Иван Кисьов
Издателство:Техника
Страници:649
Корици:Твърди
Година:1970
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Съпротивление на материалите / Иван Кисьов

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от всички машиностроителни специалности при Висшия машинно-електротехнически институт — София, но може да служи като учебно помагало и за всички други инженерни специалности от ВТУЗ, както и за самообразование. В него са разгледани основните въпроси от съпротивление на материалите. Теорията е илюстрирана с достатъчен брой под*одящи примери от инженерната практика. Изложението на материала е дадено във форма, която задължава читателя да участвува активно при изводите на формулите и при решаването на задачите.

********
Този учебник по съпротивление на материалите обхваща в основата си лекциите, които чета на студентите от Висшия машинно-електротехнически институт в София. Материалът е съобразен с утвърдената през 1961 година учебна програма sa машиностроителните специалности.

Старал съм се да изложа материала достатъчно подробно и на достъпен език, като съм се съобразявал с математич-ната подготовка на студентите и с опита на други автори. При аналитичното разглеждане на въпросите съм се стремил да изясня и физическата страна на явленията при разните деформации, считайки, че така студентите ще добият по-пълна и по-ясна представа за разпределението на напреженията в конструкционните елементи и ще се приучат да виждат във формулите отражението на физическите свойства на реалните материали. Почти към всички параграфи съм дал достатъчен брой грижливо подбрани и решени примери, които показват как се прилага теорията при практически якостни изчисления. Освен това почти към всички глави съм дал нерешени типични примери и отговорите на търсените величини. Предполага се, че по такъв начин студентите, особено задочниците, ще бъдат подпомогнати и улеснени в тяхната самостоятелна работа при изучаване на материала.

При написването на учебника съм използувал обширна литература в тази област и особено съветски учебници, като съм се постарал да събера, подредя и изложа известни основни въпроси по съпротивление на материалите по такъв начин, че те да бъдат по-лесно разбрани и усвоени от студентите.

Изказвам голяма благодарност на редактора доц. инж. Б. Попов, който с редица ценни забележки, препоръки и грижливо редактиране допринесе за подобряване качествата на учебника.
София, юли 1963 г.
Ив. Кисьов

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.