Местната идентичност и глобалният туризъм

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  29-8-2018
  •  208

Автор:Колектив
Издателство:Славена
Страници:405
Корици:Меки
Година:2017
Броя:1
ISBN:9786191900909 Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. Добро
Местната идентичност и глобалният туризъм: Черноморски туристически форум - Варна 2017

СЪДЪРЖАНИЕ

Проф. д-р Светла Ракаджийска

Икономически университет - Варна

Предпоставки за формиране на туристическа идентичност на определено място..............................................................................................................................................................................12

Проф. д-р Георги Георгиев

Югозопаден университет „Неофит Рилски“ - Благоевград

Рамсарските територии 6 страните от Балканския регион и развитието на туризма..................................................................................................................................................................28

Проф. д-р Сюян Маринов, д-р Галина Илиева

Икономически университет - Варна

Глобалният туризъм и цените на хотелиерския продукт В дестинация България.........................................................................................................................................................................39

Проф. д-р Иван Марков, доц. д-р Венцислав Статев

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий"

Възможности за развитие на алтернативен туризъм в Трявна....................................55

Проф. д.ик.н.Соня Милева, проф. д.ик.н. Желю Владимиров

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Решение за избор и покупка на туристически продукт на българските туристи.......................................................................................................................................................................64

Проф. д-р Браюй Копринаров, д-р Веселина Атанасова

Университет „Проф.д-р Ас. Златаров"-Бургас

Националната културна идентичност и глобалният туризъм........................................73

Доц. д-р Генка Рафаилова

Колеж по туризъм - Варна

Приносът на креативния туризъм за утвърждаване на местната идентичност............................................................................................................................................................86

Доц. д-р Борис Борисов

Университет по библиотекознание и информационни технологии - София Влиянието на репутацията и маркетинговите взаимодействия по отношение на туристическите дестинации................................................................................94

Доц. д-р Велина Казанджиева

Икономически университет - Варна

Роля на креативния туризъм за формиране идентичността на туристическото място.................................................................................................................................103

Доц. д-р Слави Димитров

ВТУ„Св. се. Кирил и Методий"

Лозарство, винопроизводство и туризъм в региона на р. Дору...................................113

Доц. д-р Красимир Левков

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив

Туристическа конкурентоспособное на страните от Черноморския регион...........124
Доц. д-р Соня Алексиева

Нов български университет Парадоксите на културния туризъм.

Глобални и локални измерения от Марко Поло до Алеко Константинов...............134

Доц. д-р Ваня Василева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Концепцията за опазване на световното културно и природно наследство, глобалният туризъм и местната идентичност.....................................................................149

Доц. д-р Пело Михайлов, гл. ас. д-р Видин Сукарев, магистър Флора Вартанян

Аграрен университет - Пловдив, Исторически музей - Пловдив, ШУ „Константин Преславски" Имената на улиците в България между местната идентичност и глобалния туризъм..............................................................................................................................................157

Доц. д-р Илинка Терзийска

Югозопаден университет „Неофит Рилски" - Благоевград

Потребителска удовлетвореност при еднодневни културни турове -фактори на влияние...........................................................................................................................................169

Доц. д-р Десислава Вараджакова

Великотърновски университет „(в. св. Кирил и Методий"

Културната устойчивост на туристическите дестинации и глобализационните процеси в туризма.............................................................................................179

Доц. д-р Дора Кабакчиева v

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"

Бранд на територията..................................................................................................................................190

Доц. д-р Йордан Йорданов, гл.ас. д-р Десислава Алексова

Лесотехнически университет - София, Международно висше бизнес училище - Ботевград Как да превърнем България в целогодишна туристическа дестинация с имиджова търговска марка "БУЛТЕРМА"..........................................................................................200

Гл.ас. д-р Руска Кръстева

Югозопаден университет „Неофит Рилски"-Благоевград

TOURISM AND TERRORISM IN 21ST CENTURY...........................................................................................212

Гл. ас. д-р Теодора Ризова

Нов български университет

Балкански туристически маршрути: „Занаяти - фолклор и туризъм" (Монтана- Ниш).........................................................................................................................................:.........228

Гл.ас. д-р Мария Станкова, докторант Венцислава Иванова

Югозопаден университет „Неофит Рилски" - Благоевград

Дестинация България 6 контекста на глобалния туризъм...............................................242

Гл.ас. д-р Розалин Янев

Университет „Проф.д-р k. Златаров"-Бургас

Културният туризъм 6 България. Примерни маршрути....................................................253

Гл.ас. д-р Милена Стоянова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"

THOUGHTS ABOUT THE ROLE OF AUTHENTICITY ON THE GLOBAL TOURIST SCENE.......264

Гл. ас. д-р Теодора Кирякова-Динева

Югозопаден университет „Неофит Рилски"-Благоевград

Етническа идентичност и туристическа мотивация в Югозападна България 276

Д-р и.н. Светла Тагарева >

CONFITO- Компания за събитиен мениджмънт и туризъм

Местната идентичност 6 събитийния мениджмънт.........................................................287

Ас. Светла Недева, доц д-р Гинка Димитрова

Колеж по туризъм - Варна

RURAL TOURISM IN THE PRODUCT DIFFERENTIATION STRATEGY TO IMPROVE COMPETITIVENESS OF BULGARIAN SEASIDE DESTINATIONS WHILE MAXIMIZING BENEFIT FOR LOCAL TOURISM AREAS.........................................................................................................294

Ac. Севджан Сабриева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"

Туристическата инфраструктура 6 Североизточен район - проблеми и механизми за усъвършенстване..............................................................................................................305

Докторант, Катина Попова, магистър Галин Недялков

Икономически университет - Варна

Конкурентни предимства на потенциала на Варна като Европейска младежка столица................................................................................................................................................317

Докторант Радостина Димитрова

Университет за национално и световно стопанство - София

Влияние на глобалното туристическо предлагане върху местната

дентичност.............................................................................................................................................................330

Докторант Пламена Паламарова

Икономически университет - Варна

Комуникационни конфигурации в планинския туризъм.........................................................339

Докторант Константин Занков

Софийски университет „(в. Климент Охридски"

Конкурентоспособност на семейните хотели чрез прилагане на индивидуализирани форми на обслужване........................................................................................351

Д-р Ива Стойкова, докторант Константин Занков

HRC Academy, София, Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Повишаване на конкурентоспособносшта на семейните хотели в Република България чрез използване на методиката „Таен клиент"..................................................360

Докторант Николай Панайотов

Икономически университет - Варна

Сравнителен анализ при създаване на местни туристически продукти в общините Крушари и Борино...................................................................................................................368

Мирела Донкова, Велина Велинова, Красимира Йорданова

Категория › Туризъм

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.