Медицински енциклопедичен речник

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  29-8-2018
  •  137

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Лекоп
Страници:465
Корици:Твърди
Година:1949
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Добро
Медицински енциклопедичен речник

СЪТРУДНИЦИ
АЛКОХОЛИЗЪМ — д-р Н. Станчев, специалист вътрешни и детски болести.

ЯНЯТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ — д-р М.

Б а л а н, редовен доцент при Анатомичния институт на Университета.

БИОЛОГИЯ — д-р М. Попов, академик, професор по биология в Соф. университет, и д-р Яна Храмова, от Българската академия на науките, отдел Ек-сперим. медицина.

ВЕНЕРИЧНИ И КОЖНИ БОЛЕСТИ — д-р Я. Я н т о н о в, бивш н-к на Кож-новенер. отделение в Соф. държ. първостеп. болница.

ВОЕННА МЕДИЦИНА — д-р Зд р. М ицо е, мед. полковник, изв. прюфесор по военномедиц. подготовка при Соф. университет, началник на Общовойсковия хигиенен институт.

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ — д-р Ив. Ценов, н-к на Противоревматичен диспансер при М.Н.З., и д-р Ив. Л$ алее в. *

ГИНЕКОЛОГИЯ И АКУШЕРСТВО — д-р Н. Николов, ч. доцент и главен асистент при Унив. акушеро-гинекол. клиника (Майчин дом).

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ — д-р Ив. Малеев и д-р Николай Попов, педиатри.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪПРОСИ — д-р Г. Зимбилев, специалист вътрешни болести.

ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНЯТЯ - д-р В. Бакървжиев.

МИКРОБИОЛОГИЯ И ПЯРЯЗИТОЛОГИЯ — Д-р С в. Бърдаров, главен асистент е Института по микробиология и серология при Соф. университет.

НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И ПАТОЛОГИЧНА ПСИХОЛОГИЯ — д-р К. Чолаков, професор, директор на Пловдиве«, универс. нервнопсихиатр. клиника ; д-р М. Чолаков, редов, асистент при същата клиника ; д-р Н. Антонов, редов асистент при същата клиника ; д-р Е. Шаранков, ч. доцент при Унив. нервнопсихиатр. клиника в София и началник на Нервнопсихиатр. отделение при Първа соф областна болница ; д-р Даскалов, б. асистент при Унив. нервнопсих. клиника в София.

ОПЕРАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ И ЛИЦЕВОЧЕЛЮСТНА ОРТОПЕДИЯ —

д-р Бор. Д. Бойчев и д-р Ив. Занешев, редов, асистент в Клиниката по опе-ратив. зъболечение и лнцевочелюстна хирургия в София.

ОЧНИ БОЛЕСТИ — д-р Ю р. Манев, главен асистент при Универс. очня клиника в София.

ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ И ПЯТОЛ. ХИСТОЛОГИЯ — д-р Д. Димитров, просектор при Института по патология и патол. анатомия в София.

РЕВМАТОЛОГИЯ — д-р Ив. Ценов.

РЕНТГЕНОЛОГИЯ — доц. д-р М. Б а л а н и д-р К. Папазов, мед. капитан, нач. на Рентген, отделение при Общовойсковатаvnoликлиника.

СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ — д-р Ат. Тодоров, професор, бивш директор на Института по съдебна медицина и деонтология в София и д-р Р. Василева, просектор при същия институт.

ТУБЕРКУЛОЗА БЕЛОДРОБНА — д-р Д и м. Чолаков, фтизиолог.

УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ — д-р Л. Ковачев, н-к на Отделение за ушни, носни и гърлени болести в Работническата болница в София.

ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ — д-р П. Нияопов, професор, директорка Института по фармакология при Софийския университет.

ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ. БАЛНЕОЛОГИЯ, БИО- И МЕДИЦ. КЛИМАТОЛОГИЯ —

д-р В. Б а к ъ р д ж и е в, балнеолог при Първа поликлиника на Стол. народен съвет

ХИГИЕНА — д-р Л. Цветков, професор, директор на Института по хигиена в Соф. университет.

ХИРУРГИЯ — д-р Г. Захариев, ст. асистент при Унив. пропедевтичгна хи-рургична клиника в СоФия.

ХРАНА И ХРАНЕНЕ — д-р Н. Станчев.

ФИЛОЛОГИЯ И СТИЛИСТИКА — проф. д-р Ст. Младенов и Ст. в. Василев, филолози.Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Възможност за разлепяне на страниците. Забележка към корицата.
Категория › Медицина и биология

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.