Предизвикателства пред здравеопазването в маргинални етнически общности

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  28-8-2018
  •  152

Автор:Петър Горненски
Издателство:Горекс прес
Страници:77
Корици:Меки
Година:2007
Броя:1
ISBN:9789546161833 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Предизвикателства пред здравеопазването в маргинални етнически общности / Петър Горненски

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор ............................................................................... 5

Проф. д-р Кънчо Чамов

Стратегическа рамка и ценностна система на Европейската здравна политика................................... 9

Проф. д-р Веселин Борисов

Приоритетите като основно предизвикателство в управлението на здравната реформа............................22

Петър Горненски

Етноси, здраве, устойчиво развитие ................................. 30

Петър Георгиев

Когато една част от обществото страда,

това се отразява на цялото общество .............................. 42

Доц. д-р Михаил Иванов

Активната профилактика и ранната диагностика са главните предизвикателства в здравеопазването на уязвимите общности ...... 44

Проф. д-р Божимир Давидов

Информационният дефицит предопределя пропуски в здравеопазването на държавно ниво ............................... 50

Проф. д-р Миладин Апостолов

Стратегията за подобряване на здравния статус на маргиналните групи трябва да стъпи върху образованието и здравната култура................................. 54

Симеон Благоев

Трудовата заетост и здравеопазването са главните приоритети за ромските общности
Маня Цонкова

Хигиената във „Факултета“ е ужасяваща...................... 60

Георги Кръстев

Ефективността на стратегии и планове е определяща и в национален, и в регионален мащаб............................63

Мирослав Попов

За преодоляване на проблемите е необходима нова система за мониторинг и обективен анализ на извършеното ........ 66

Дискусия .............................................................................. 72

ПРЕДГОВОР
Този сборник представя докладите, коментарите и дискусията на конференция на тема „Европейските критерии предизвикателства и възможности пред здравеопазването и маргинални етнически общности“ (5 юни 2007 г.), организирана от Фондация „Фридрих Еберт“ и Центъра за устойчиво развитие.

Амбицията на организаторите бе да се даде възможност за широк експертен и обществен дебат по едни от най-теж-ките, най-сложните за решаване въпроси в българското общество, свързани с факта, че по редица показатели на здрав-IIото и демографското си състояние българите се нареждат на незавидните последни места в Европейския съюз. Тези проблеми се открояват още по-тревожно, когато изследванията се фокусират върху задълбочаващата се маргинализация на най-уязвимите етнически групи и общности (главно ромски).

От една страна, данните за здравния статус на етническите общности в неравностойно положение са фрапиращо по-лоши в сравнение със средните за страната. От друга страна, образователното ниво на хората от най-уязвимите групи не позволява нито да се подобри тяхната битова и здравна култура, нито пък те да получат необходимите професионални, квалификационни и пазарни умения, от които и най-голяма степен зависи трудовата им реализация и повишаването техните доходи. И не на последно място трябва да се изтъкне, че здравният статус и равнопоставеността.......

ст.
Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.