Съпротивление на материалите

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  27-8-2018
  •  163

ПРОДАДЕНА

Автор:Б. Попов, Д. Панчовски, К. Попов
Издателство:Техника
Страници:237
Корици:Меки
Година:1974
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 215 Състояние: Мн. Добро
Съпротивление на материалите / Б. Попов, Д. Панчовски, К. Попов

Учебникът е предназначен за студентите от Висшия химико-технологически институт в София, които изучават кратък курс по съпротивление на материалите.

Направен е опит за системно излагане на разглеждания материал, въпреки че някои въпроси и доказателства са умишлено изпуснати.

С обхванатия материал се цели да се даде възможност за успешно изучаване на предвидените в курса на следването инженерни и технологични дисциплини.

-----
УВОД
Една от главните задачи на инженера е да създава машини, апарати и съоръжения/които да могат правилно да изпълняват определени функции. При експлоатацията на тези машини, апарати и съоръжения върху частите им действуват сили, които ги деформират и които могат да ги разрушат. Инженерът трябва да се съобразява с „това обстоятелство и да конструира частите така, че да издържат сигурно на действието на силите, без да се деформират извън определени граници. Така например валът на един електродвигател трябва да бъде до-статъчно здрав, за да може да предаде дадена механична енергия и да издържи теглото на ротора. Но това не е достатъчно, тъй като под действие на теглото на ротора валът провисва, а провисването не трябва да бъде толкова голямо, че да наруши правилната работа на електродвигателя.

За да можем да оразмерим един конструктивен елемент, необходимо е да познаваме ' силите, които действуват върху него. Има случаи обаче,® при които те не могат да бъдат определени със|средствата на статиката. Не е възможно например да намерим с методите на статиката опорните реакции на греда поставена върху три опори, или силите, които дей. ствуват върху един тръбопровод вследствие на термичните разширения. Задачите за определяне на тези сили се наричат статически неопределим и задачи, а системите, върху които те се прилагат — статически неопределими системи.

Целесъобразното оразмеряване на конструктивните елементи, както и решаването на статически неопре-делимите задачи е предмет на дисциплината съпротивление на материалите.

Знаем, че всички тела се състоят от голям брой извънредно малки частици. Тези малки частици си взаимодействуват със сили, вследствие на което тялото представлява едно цяло. Тези сили наричаме вътрешни. Външните сили се стремят да деформират телата. Премахнат ли се външните сили, телата обикновено възстановяват първоначалната си форма. При деформирането разстоянието между отделните частици се променя, вследствие на което възникват допълнителни вътрешни сили. По този начин материалът се съпротивлява на действието на външните сили. Когато тези допълнителни вътрешни сили надхвърлят известни граници, материалът се разрушава или деформира трайно.

От казаното дотук се очертават трите главни задачи на дисциплината съпротивление на материалите*

а. Да се определят допълнителните вътрешни сили в конструктивните елементи, за да могат те да бъдат правилно оразмерени.

б. Да се определят деформациите в конструктивните елементи.

в. Да се решават статически неопределими задачи

При решаването на тези задачи ще използуваме широко както зависимостите, които ни дава стати-ката, така и зависимостите между допълнителните вътрешни сили и деформациите, които ни дава експерименталната физика. Оттук става ясно* че дисциплината съпротивление на материалите се състои от две части — теоретична и експериментална, които взаимно се допълват. Тези две части представляват неразделно цяло.

От всички конструкции се изисква преди всичко сигурност при експлоатацията. Това изискване води обикновено до увеличаване размерите на частите и до тяхното утежняване. Но конструкциите трябва да бъдат евтини и леки, което води до стремеж за намаляване размерите на частите. Тези две про' тиворечиви изисквания трябва винаги да се съблюдават от инженера.

о1. Съпротивление на материалите
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.