Етнос и етнография

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  27-8-2018
  •  149

ПРОДАДЕНА

Автор:Ю. В. Бромлей
Издателство:Наука и изкуство
Страници:289
Корици:Меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. Добро
Етнос и етнография / Ю. В. Бромлей

Съдържание

Първа част 
ЕТНОСЪТ КАТО ДИНАМИЧНА СИСТЕМА

Предговор ................................................5

Глава първа

МЯСТОТО НА ЕТНОСА В СИСТЕМАТА НА ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ.........9

Глава втора

ЕТНОС И ЕТНОСОЦИАЛЕН ОРГАНИЗЪМ............35

Глава трета

КУЛТУРАТА И НЕЙНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ФУНКЦИИ......48

Глава четвърта

ЗА ЕТНИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА ПСИХИКАТА.........8]

Глава пета

ЕНДОГАМИЯТА КАТО „СТАБИЛИЗАТОР“ НА ЕТНОСА.....119

Глава шеста

ОПИТ ЗА ТИПОЛОГИЗАЦИЯ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ . . 13

Глава седма

ЕТНИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ ....................160

Втора част 

ЕТНОГРАФИЯТА КАТО НАУКА ЗА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Глава първа

НЯКОИ ТРАДИЦИИ НА НАУКАТА ЗА НАРОДИТЕ......185

Глава втора

ПО ВЪПРОСА ЗА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ЕТНОГРАФСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ........................212

Глава трета

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ЕТНОГРАФИЯТА ОТ ДРУГИТЕ НАУЧНИ •ДИСЦИПЛИНИ И КООПЕРИРАНЕ С ТЯХ ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ЕТНОСА...........223

Глава четвърта

ЕТНОГРАФСКО ИЗУЧАВАНЕ НА МИНАЛОТО

И НА СЪВРЕМЕННОСТТА. ЕТНОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ

II СОЦИОЛОГИЯ.........................247

Глава пета

РОЛЯТА НА ДЕМОГРАФИЯТА, ПА АНТРОПОЛОГИЯТА И НА ГЕОГРАФИЯТА ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ 268

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................27Г>

СЪКРАЩЕНИЯ .......................287

19 Етнос и етлогр . п.ч


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.