Маркетинг: Учебно помагало

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  26-8-2018
  •  138

Автор:Боян Дуранкев, Христо Катранджиев
Издателство:ВУЗФ
Страници:182
Корици:Меки
Година:2007
Броя:1
ISBN:9789549190632 Тегло (гр.): Формат: 210 / 280 Състояние: Мн. Добро
Маркетинг. Учебно помагало / Боян Дуранкев, Христо Катранджиев

Предговор и благодарности
Авторите на тази книга нямат намерението да представят на следващите страници поредната българска визия за маркетинга. Главната задача при подбора на въпросите от тестовете е те да са в унисон с възприетите модели на тестово самообучение в САЩ и Европа, както и да се четат без особено напрежение и с удоволствие.

Разбира се, авторският екип носи всички отговорности пред читателите за евентуалните затруднения, които ще възникнат в процеса на самообучение. Но към добрите страни на тази книга ние си позволяваме да посочим отличната редакция, търпение и грижа от страна на колегите от Висшето училище по застраховане и финанси, за което изключително им благодарим. Специални благодарности изказваме и на колегите от университетите в САЩ, които ни позволиха творчески да приложим модела на тяхното обучение, както и да се възползваме от въз-приетата терминология. Научният редактор изказва специалната си лична благодарност на колегите Майк Рамадани, Анджело Лозито, Серджо Култерера и Крие Андерсън, които дадоха първоначален тласък на много от маркетинговите идеи, особено в първата глава. Не може без благодарност да се подминат и услугите на библиотеката в Гарфилд, Ню Джърси, където се родиха много от примерите. Редица от европейските доуточнения на термините бяха съгласувани с д-р Рене Брунш и г-н Реналд Маске, за което сме им изключително признателни. Ще е несправедливо да не отбележим че „узряването” на материала се извършваше години наред при непринудените, но понякога остри спорове с колегите проф. д.ик.н. Васил Манов, проф. д-р Ангел Геров, проф. д.ик.н. Юлия Узунова, доц. д-р Велина Балева, доц. д-р Галина Младенова, доц. д-р Георги Забунов, доц. д-р Елена Георгиева, доц. д-р Пенчо Иванов, доц. д-р Свободка Класова, доц. д-р Симеон Желев. Ако сме пропуснали някого, то не е от лоши чувства, а от присъщата на учения небрежност при поднасяне на благодарностите. За което вината е изцяло за наша сметка.

Авторският екип ще бъде изключително задължен за евентуалните бележки и доуточнения на това издание.

Доц. д-р Боян Дуранкев - съставител и научен редактор
Тестовете са разработени, както следва:
доц. д-р Боян Дуранкев - първи-седми тест;
гл. ас. д-р Христо Катранджиев - осми-дванадесети тест.

****
CЪДЪРЖAНИЕ
Предговор и благодарности.................5
1. Mаркетингът в съвременния свят..........................7
2. Mаркетинг на организацията - общ преглед. Модерни концепции .... 17
3. Mаркетингова обкръжаваща среда............................................25
4. Поведение на крайните потребители.........................................37
5. Поведение на организациите потребители..................................53
6. Събиране на маркетингова информация.....................................60
7. Aнализ на маркетинговата информация за изготвяне на прогнози .... 70
8. Сегментиране, избор на целеви пазар и позициониране.................78
9. Стокова политика................................................................86
10. Дистрибуционна политика...................................................114
11. Ценова политика...............................................................139
12. Промоционна (комуникационна) политика.............................. 148

Здраво книжно тяло. Тук-там попълвано с молив.

о1. бз. Маркетинг
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.