Превоз на опасни товари в цистерни

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  26-8-2018
  •  236

Автор:Колектив
Издателство:Българско транспортно издателство
Страници:63
Корици:Меки
Година:2009
Броя:1
ISBN:954-8659-89-1 Тегло (гр.): Формат: 210 / 275 Състояние: Отлично
Превоз на опасни товари в цистерни: Специализиран курс по ADR за водачи на МПС

© Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ)
Превоз на опасни товари в цистерни (специализиран курс по ADR за водачи на МПС)
© автор: Данаил Атанасов
© Всички права запазени!
Тази публикация или която и да е. част от нея не могат да бъдат възпроизвеждани, съхранявани в информационни системи или излъчвани под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин (електронен, електростатичен, на магнитна лента, механичен, фотокопиране или по друг способ) с цел продажба, без предварителното писмено разрешение от АЕБТРИ, 
ISBN 954-8659-89-1
Българско Транспортно Издателство ООД, София

*******
ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ В ЦИСТЕРНИ

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД.......................................................................................стр. 5

1. Основания за провеждане на специализиран курс по цистерни.......................стр. 5

2. Термини и определения...................................................................стр. 6

ЧАСТ I. Цистерни и превозни средства за опасни товари........................стр. 11

1. Видове и типове цистерни и превозни средства .....................................стр. 11

2. Конструктивни изисквания към цистерните и към превозните средства...........стр. 19

3. Типово одобряване на цистерните и на превозните средства........................стр. 26

4. Маркировка на цистерните и на превозните средства...............................стр. 28

5. Периодични прегледи на цистерните и МПС.........................................стр. 33

ЧАСТ II. Правила и изисквания при превоза на опасни товари в цистерни...............................................стр. 36

1. Допустимост на превоза на опасни вещества в цистерни............................стр. 36

2. Правила и изисквания при приемането на товара....................................стр. 37

3. Правила и изисквания при разтоварване..............................................стр. 40

4. Правила и изисквания при движение по маршрута на превоза......................стр. 42

5. Сигнализация и маркировка за опасността при превозите на опасни товари......стр. 45

6. Екипировка и оборудване за аварийни случаи........................................стр. 49

7. Документи при превоз на опасни товари..............................................стр. 51

8. Забранени за превоз опасни товари...................................................стр. 54

9. Характерни особености на някои опасни вещества, превозвани в цистерни.......стр. 57

10. Отговорности и санкции при нарушения............................................стр. 60

о1. бз. Превоз на опасни товари в цистерни


Категория › Техническа лит.

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.