Зелени алтернативи - образование за устойчиво развитие + CD

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  26-8-2018
  •  164

Автор:Колектив
Издателство:Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Страници:112
Корици:Меки
Година:б.г.
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 210 / 275 Състояние: Мн. Добро
Зелени алтернативи - образование за устойчиво развитие: Методическо ръководство

Предговор

Методическото ръководство „Зелени алтернативи - образование за устойчиво развитие" е разработено в рамките на проект по оперативна програма„Развитие на човешките ресурси" BG051Р0001- 7.0.07"Без граници - Компонент 1 - Фаза 2, договор BG051Р0001 - 7.0.07 - 0073 - С0001 „Зелени алтернативи - образование за устойчиво развитие".

Ръководството представлява 39 разработки на уроци, изнесени в 32 СОУ „Свети Климент Охридски", София от учители във всичките етапи на българското училищно образование - начален, среден и гимназиален етап. Изключителното разнообразие от теми, новаторските похвати и методи, както и богатият илюстративен материал правят ръководството особено ценно при изработване на стратегии за екологично поведение в рамките на преподаване в българските училища.

Водеща идея в представените методически разработки е децата да са дейни, активни участници в екологичното образование и възпитание, защото само тогава, когато те са съавтори на процеса, се получава оптимален резултат. Сами да търсят източници на екологична информация, която е интересна и достъпна за тях, да представят свои авторски идеи за устойчиво развитие, съобразени с необходимостта от защита на при-родната среда. Така се възпитават мотивирани и ангажирани с екологичната тематика граждани не само на България, но и на Европа.

Ключовите понятия, които свързват всичките уроци, са: опазване на природната среда, взаимодействие човек - природа, разделно събиране на отпадъци и рециклиране. Чрез различни принципи и подходи /работа в екип, игрови подход, дискусия, мозъчна атака, ръководено четене със стимулиращи въпроси, онагледяване с презентации, видеоклипове и откъси от филми, експерименти в часовете по точни науки/ се формира активна жизнена и гражданска позиция на учениците към околната среда.

Всяка една от представените методически разработки представя дългия и изпълнен с много професионализъм труд на учителя при подготовката и реализацията на проекта. Стройната структура на урока, започваща с цели, очаквани резултати, съдържание на самия урок, стратегии, подходи и методи, както и използваните материали, оборудване и ресурси говори за новия поглед на българския учител към проблемите на заобикалящата ни природна среда.

Методическото ръководство представя един нов и модерен поглед към опазването на околната среда като глобална ценност и в този смисъл ще е полезно за учители, методисти, директори, експерти, университетски преподаватели, работещи в сферата на образованието и екологията, студенти, както и за всички, които са съпричастни към проблемите, свързани с екологичното поведение на учениците.

Антония Кръстева, старши учител в 32 СОУ „Свети Климент Охридски" - София

Съдържание:

Зелени хоризонти Маргрет Велкова и Хайгашод Агасян..............2
Предговор......................................4
Урок 1 Поглед в бъдещето....................................................
Урок 2 Игрите на децата..............................9
Урок 3 Зелен Великден..............................................12
Урок 4 Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване"Рециклиращи задачи" 16
Урок 5 Природата и хората.....
Урок б Слънцето и облакът.....................................25
Урок 7 Зелени алтернативи и устойчиво развитие...............................27
Урок 8 Отпадъците - нужни и полезни за природата...........................................29
Урок 9 Мисли глобално-действай локално........................................................32
Урок 10 Our green day (Нашият зелен ден)............................................................34
Урок 11 Модерно е да си зелен..............................37
Урок 12 Решаване на текстови задачи.............................................40
Урок 13 "Екологична грижа за Световния океан",
застъпена в стихотворенията "Океанът" и"Морето" на поета Тома Бинчев................................41
Урок 14 Пази гората...................... 43
Урок 15 Топлинни процеси - обобщение.......................................45
Урок 16 Човекът и природата
(в откъс от творбата "Малкия принц" на Екзюпери) - урок за нови знания.................................47
Урок 17 Save the planet.......................................................51
Урок 18 Топлинни процеси - обобщение.....................................54
Урок 19 Природата - майка, богиня и вдъхновение в праисторическия бит и изкуство......................57
Урок 20 Energy, let's save it!....................................................................59
Урок 21 Природата - начало и край на човешкия живот......................................61
Урок 22 Бактерии. Цианобактерии..............................................64
Урок 23 Природата - въображение и хармония от звуци и слова.........................................................66
Урок 24 Save thè Earth.........................................69
Урок 25 Човекът и природата...........................................................72
Урок 26 Животните и въздействието на човека върху тях..................................................75
Урок 27 В света на приложната етика -
ГМО - Опасности и предизвикателства пред човечеството..............................................................77
Урок 28 Скандалът за изхвърлянето на храна......................................80
Урок 29 Себедоказването на човека и опазването на околната среда
в романа"Робинзон Крузо"...............................................84
Урок 30 Създаване на компютърна презентация на PowerPoint 2007............................................................86
Урок 31 Зелени решения за вашия дом...........................................88
Урок 32 Електромагнитни вълни - обобщение. Възобновяеми източници на енергия.........................90
Урок 33 Растителността на България - зеленото ни бъдеще.............92
Урок 34 Природата в творчеството на Иван Вазов - "При Рилския манастир"..........................................95
Урок 35 Природата като алтернатива..............................................97
Урок 36 Красотата в природата и в човешкия свят
в разказа "Песента на колелетата" на Йордан Йовков.........................................100
Урок 37 Време е да........................102
Урок 38 Корените български в буквалния смисъл....................104
Урок 39 Здравето и околната среда..............................................108

о1. бз. Зелени алтернативи - образование за устойчиво развитие
Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.