Корпоративни финанси

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  26-8-2018
  •  142

Автор:Станислав Димитров
Издателство:вузф
Страници:299
Корици:Меки
Година:2010
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 210 / 300 Състояние: Мн. Добро
Корпоративни финанси, Станислав Димитров

Висше училище по застраховане и финанси

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ .............................................................................................................................. 5

ГЛАВА ПЪРВА. Финансова организация на фирмата.................................................... 10

ГЛАВА ВТОРА. Риск и възвръщаемост..............................................................................31

ГЛАВА ТРЕТА. Управление на капитала вложен в дълготрайни активи..................53

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Инвестиции във финансови активи..............................................65

ГЛАВА ПЕТА. Инвестиции в реални активи, капиталово бюджетиране..................105

ГЛАВА ШЕСТА. Анализ и оценка на инвестиционния риск при инвестиции в реални активи........127

ГЛАВА СЕДМА. Дългосрочно финансиране....................................................................142

ГЛАВА ОСМА. Капиталова структура.............................................................................164

ГЛАВА ДЕВЕТА. Дивидентна политика...........................................................................183

ГЛАВА ДЕСЕТА. Управление на оборотния капитал...................................................200

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА. Финансови аспекти на управлението на човешки ресурси............215

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА. Оценка на финансовото състояние....................................232

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА. Сливания, изкупувания, придобивания...........................261

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА. Оценка на цяло предприятие.....................................270

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА .......................................................................................... 297

*************
Д-р Станислав Димитров е преподавател по дисциплините „Корпоративни финанси”, „Теория на социалното осигуряване” и „Осигурителен пазар и осигурителни продукта” в Университета по застраховане и финанси (ВУЗФ). Преподавал е в УНСС - София и в УНСС - филиал Хасково, по дисциплината „Социално осигуряване”.

Икономическото си образование е завършил в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Финанси”. Към Катедра „Финанси” на УНСС защитава докторска дисертация на тема „Оценка на пенсионноосигурително дружество”, под научното ръководство на проф. д.ик.н. Гочо Гочев.

Сред научните Му публикации са „Традиционен финансов анализ на пенсионноосигурително дружество в България”, „Постижения и проблеми при маркетинга на допълнителните пенсионни фондове”, „Проблеми при избора на доброволен пенсионен фонд в България”, „Допълнителните пенсионни фондове - фактор за формиране на успешна социална политика”, „Необходими промени в допълнителното пенсионно осигуряване в контекста на присъединяване на България към ЕС” и др.

Станислав Димитров има над 15 години трудов стаж в областта на финансите. Нал 10 години заема мениджърски позиции в компании от сферата на допълнителното пенсионно осигуряване, обшото застраховане и животозастраховането. Бивш член е на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Повече от четири години е бил главен изпълнителен директор на ПОК .ДСК Родина" АД.


Категория › Учебници за ВУЗ

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.