Серия типови проекти на сгради за личното стопанство - слс. м, 86. Част 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  25-8-2018
  •  203

Автор:Колектив
Издателство:Сдружение "Проектно дело"
Страници:25
Корици:Меки
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 305 / 220 Състояние: Мн. Добро
Серия типови проекти на сгради за личното стопанство - слс. м, 86. Част 1: Каталог на сградите

СЪДЪРЖАНИЕ
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ОПИСАНИЕ И СХЕМИ НА СГРАДИТЕ
2.1. Сграда тип 1/86 г. - СЛС.М* 86
2.2. Сграда тип 2/86 г. - СЛС.М» 86
2.3. Сграда тип 3/86 г. - СЛС.М* 86
2.4. Сграда тип 4/86 г. - СЛС.М* 86
2.5. Сграда тип 5/86 г. - СЛС.М* 86
2.6. Сграда тип 6/86 г. - СЛС.М* 86
2.7. Сграда тип 7/86 г. - СЛС.М* 86
2.8. Сграда тип 8/86 г. - СЛС.М* 86
3. УКАЗАНИИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ТИПОВИТЕ ПРОЕКТИ 24

Каталогът е разработен от арх. П.Бешков и доц.арх. Е.Цанков

------------

Типовата проектна документация СЕРИЯ ТИПОВИ ПРОЕКТИ НА СГРАДИ ЗА ЛИЧНОТО СТОПАНСТВО - СЛС.М’ 86 съдържа:
- Част 1. Каталог на сградите
- Част 2. Работни чертежи на осем типа сгради по части: архитектура, конструкции, технология, вк.инсталации и ел.инсталации
- Част 3. Детайли
Документацията е разработена във Висшия институт по архитектура и строителство - София, сектор "Проучване и проектиране" от колектив в състав: доц.арх. Е,Цанков, арх. П.Бешков, арх. К.Киров, арх. Л.Цанкова, ст.н, с.инж. Р,Малчев, д-р С.Лозанов, инж. Е.Костакева и Б.Дюллгерова.
Същата е утвърдена от Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет със заповед № РД-02-14-59 от 05.02.1987 г.


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.