Алпинизъм. Учебник

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-8-2018
  •  173

ПРОДАДЕНА

Автор:Г. Атанасов, Г. Щерев, Ив. Янакиев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:179
Корици:Твърди
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 215 Състояние: Добро
Алпинизъм. Г. Атанасов, Г. Щерев, Ив. Янакиев

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор 3
I. Обща характеристика на алпинизма 5
II. Исторически бележки 13
III. Екипировка и съоръжения 34
IV. Алпийска техника 55
V. Биваци и бивакуване 93 
VI. Опасности в планината 99
VII. Обучение на алпиниста 131
VIII. Тренировка на алпиниста 151
IX. Тактика на алпийските прояви 173
Приложения: I. Премиерни изкачвания и траверси на българските алпинисти 195 
II. По-големи успехи на българските алпинисти в чужди планини 198 
Ползувана литература 200

*******************
ПОЛЗУВАНА ЛИТЕРАТУРА
А н у ф р и к о в, М. И. Спутник альпиниста. Москва, 1970.

Атанасов, Г. Проблеми на психическата подготовка на алпиниста. София* 1971.

Атанасов, Г. Волевата подготовка на алпиниста. София, 1964.

Маринов, Б. Сигурност при алпийските изкачвания. София, 1969.

Кръстев, Кр, Ил. Илиев, Г. Атанасов. Физиология на туризма,, алпинизма и ски-спорта в планината. София, 1953.

Кръстев, К р., П. Щ е р е в. Научни основи на спортната тренировка. София, 1962.

Ф л а й г, В. Внимание, лавини. Москва, 1960.

А б а л о к о в, В. М. Оснсвы альпинизма. Москва, 1958.

М а л е й н о в, А. А. Альпинизм. Мссква, 1G56.

Репнински, Г. Згвладяване на планината. София, 1968.

Черепов, И. А. Обучение альпинистов. Москва, 1957.

Миронски, H., Хр. Пеев. Снежни лавини. София, 1952.

Диренфурт, Г. О. К третьему полюсу. Мссква, 1957.

Казакова, Е. А. Техника страховки в горах. Москва, 1950.

Щ е р е в, Г., М. 3 л а т а н о в. Катерачни обекти в България. София, 1969.

Гарф, Б., В. Снесарев, А. Берзыкин, А. Малейнов. Техника спортивных горовосхождений. Москва, 1962.

Рукоделников, Б., Н. Кузьмин. Тренировка альпиниста. Москва, 1961.

Матвеев, Л. П. Проблема периодизации спортивной тренировки. Москва, 1965.

Затуловски, Д. М. Советский альпинизм. Москва, 1951.

Моров, С п., Г. Атанасов, П. Богданов. Анатомичен и биомеха-ничен анализ на някои елементи от алпийската техника. София, 1971.

Минев, М. Якостни качества иа някои алпийски съоръжения. Сборник научни трудсве БТС, I т., София, 1969.

Г и п n е н р е й т е р, Е. Б. Изучение динамики развития адаптаций о состояниях работоспособности человека в процессе тренировки в горных условиях. Автореферат. Москва, 1969.
Кръстев, Кр. И. Илиев. Височина, хипоксия и спорт. София, 1970.
Munter, W. Mehr Sicherheit in Fels und Firn. Bern, 1970.
Mariner, W. Heuzeitliche Berggrettungstechnik. Innsbruck, 1964.
Schuster. Katalog, 1971.Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначителни забележки към кориците. Подлепено гръбче.
Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.