Основни принципи на застраховането

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-8-2018
  •  112

Автор:Боян Илиев, Венцислав Василев, Румен Ерусалимов
Издателство:Фабер
Страници:308
Корици:Меки
Година:2009
Броя:1
ISBN:9789547759312 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Основни принципи на застраховането / Боян Илиев, Венцислав Василев, Румен Ерусалимов

Застрахователният пазар в България е интересен, тъй като конкуренцията между застрахователните дружества, които работят на него, е силна. Тази конкуренция се извършва чрез тяхната ценова, продуктова, пласментна политика и политиката в сферата на уреждането на щетите. Всяко застрахователно дружество се стреми да работи така, че неговата дейност да се отличава от дейността на останалите. Целта е то да печели по-добри пазарни позиции. Това е причината за голямото разнообразие в работата на застрахователните дружества, свързана с организиране, управление и разпределение на застрахователния фонд. Въпреки това разнообразие обаче в застраховането има принципи, които формират неговите основи. Тези принципи са еднакви за всички застрахователни дружества. Целта на настоящия учебник е да запознае читателите именно с най-важните принципи в застрахователното дело. Стремежът на авторите е да сведат до минимум интерпретирането на онази част от нормативната база, която е конюктурна. Принципно обаче материалът в учебника е съобразен с българската застрахователна практика.

Учебникът "Основни принципи на застраховането" е предназначен за студентите, които изучават застрахователното дело. Той обаче може да даде добри познания и на хората, които работят в застрахователния бизнес. Не е за пренебрегване и неговото значение за формиране застрахователната култура на настоящи и бъдещи потребители на застрахователната услуга.

Участието на авторите в написването на учебника е както следва:

Доц. д-р Б. Илиев: гл. I; гл. II; гл.Ш ; гл. IV; гл. VI; гл. VII; гл. VIII; гл. IX (без т.1); гл. X; гл. XI; гл. XII (без т. 7); гл. XIII; гл. XIV (без т. 4); гл. XV (без т.1) и гл. XVI (без т. 2.7).

Гп. ас. д-р В. Василев: гл. V; гл. IX, т.1 ; гл.ХИ, т.7.

Гл. ас. д-р Р. Ерусалимов: гл. XIV, т.4; гл. XV, т.1 ; гл. XVI, т.2.7.

Общата редакция на учебника е направена отдоц. д-р Б. Илиев.
All rights reserved. Всички права запазени. Нито една част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана (фотокопирана, ксерокопирана или чрез други електронни или механични средства) под каквато и да е форма, без изричното писмено съгласие на авторите.
© Боян Илиев - автор, 2009 © Венцислав Василев - автор, 2009 © Румен Ерусалимов - автор, 2009 © Издателство “Фабер”, 2009

ISBN 978-954-775-931-2

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.