Локални мрежи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-8-2018
  •  155

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:160
Корици:Твърди
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. Добро
Локални мрежи: 16-разредни персонални компютри

Съдържание
Предговор....................................................................................................................................7
Глава 1.Същност и развитие на локалните мрежи.................................................................9

1.1. Въведение...................:..............................................................................................................................................9

1.2. Особености на локалните мрежи.........................................................................................................................10

1.2.1. Сравнение с глобалните мрежи..................................................................................................................10

1.2.2. Сравнение с входно-изходните системи....................................................................................................II

1.3. Топология на мрежата..........................................................................................................................................12

1.3.1. Топология тип звезда....................................................................................................................-............12

1.3.2. Кръгова топология......................................................................................................................................13

1.3.3. Шинна топология.........................................................................................................................................14

1.4. Видове локални мрежи...................................................................................................................................15

1.5. Мрежова архитектура.....................................................................................................................................16

1.5.1. Еталонен модел............................................................................................................................................16

1.5.2. Архитектурни особености на локалните мрежи.......................................................................................23

1.6. Приложение на локалните мрежи........................................................................................................................24
Глава 2.Методи за достъп......................................................................................................27

2.1. Обши сведения........................................................................................................................................................27

2.2. Видове методи за множествен достъп................................................................................................................28

2.2.1. Състезателни методи...................................................................................................................................29

2.2.2. Методи с динамично резервиране.............................................................................................................31

2.2.3. Адаптивни методи.......................................................................................................................................32

2.2.4. Оценка на методите за множествен достъп............................................................................................33

2.3. Метод за множествен достъп с откриване на носещата честота и разпознаване на конфликт..................35

2.3.1. Общо описание.............................................................................................................................................35

2.3.2. Процедурен модел на метода....................................................................................................................36

2.4. Метод за достъп с управляващ маркер.............................................................................................................41

2.4.1. Общо описание.............................................................................................................................................41

2.4.2. Процедурен модел на метода....................................................................................................................44
Глава 3.Технически средства на локалните мрежи..............................................................49

3.1. Съобщителни среди................................................................................................................................................49

3.1.1. Коаксиални кабели......................................................................................................................................49

3.1.2. Симетрични кабелни линии........................................................................................................................53

3.1.3. Оптични съобщителни среди......................................................................................................................53

3.2. Мрежови адаптери.................................................................................................................................................55

3.2.1. Общи сведения..............................................................................................................................................55

3.2.2. Мрежови адаптери, реализиращи метода за достъп МДОН/РК..........................................................56

3.2.3. Мрежови адаптери, реализиращи метода за достъп с управляващ маркер при кръгова топология на мрежата...........59

3.3. Специализирани мрежови процесори...................................................................................................................62

3.3.1. Общи сведения..............................................................................................................................................62

3.3.2. Специализиран мрежов процесор 3Server3...............................................................................................62
Глава 4. Мрежови операционни системи.................................................................................70

4.1. Същност и предназначение на операционните системи....................................................................................70

4.1.1. Ресурси, намиращи се под управление на операционната система.......................................................70

4.1.2. Типове операционни системи.....................................................................................................................71

4.2. Особености на мрежовите операционни системи.............................................................................................72

4.2.1. Мрежови и разпределени операционни системи......................................................................................72

4.2.2. Мрежова файлова система..........................................................................................................................73

4.2.3. Пример за реализация на мрежова файлова система.............................................................................75

4.2.4. Местоположение на процесите...................................................................................................................78

4.3. Проектиране на мрежови операционни системи................................................................................................79

4.3.1. Мсждупроцссно взаимодействие и комуникационни примитиви...........................................................80

4.3.2. Именуване и защита....................................................................................................................................83

4.3.3. Надеждност на.мрежовите операционни системи...................................................................................84

4.4. Системни услуги в мрежовите операционни системи.......................................................................................87

4.4.1. Структура на сървер....................................................................................................................................87

4.4.2. Файлови услуги............................................................................................................................................88

4.4.3. Услуги, свързани с използването на печатащите устройства................................................................91

4.4.4. Услуги, осигуряващи единно време в мрежовите системи.....................................................................92

4.4.5. Услуги за автоматично възстановяване в мрежовите операционни системи......................................93
Глава 5.Извънмрежови комуникации.....................................................................................94

5.1. Общи положения....................................................................................................................................................94

5.2. Основни принципи..................................................................................................................................................95

5.2.1. Адресиране....................................................................................................................................................96

5.2.2. Маршрутизиране..........................................................................................................................................98

5.2.3. Видове междумрежови възли.....................................................................................................................99

5.3. Междумрежов възел от тип повторител...........................................................................................................100

5.4. Междумрежови възли на каналния слой..........................................................................................................100

5.5. Маршрутизатор на мрежовия слой.....................................................,.............................................................102

5.5.1. Маршрутизатор с преобразуване на протоколите................................................................................102

5.5.2. Маршрутизатор с опаковане на протоколите........................................................................................105

5.6. Шлюз на транспортния слой..............................................................................................................................107

5.7. Шлюзове на по-високи слоеве............................................................................................................................108

5.8. Реализации на междумрежови възли.................................................................................................................110
Глава 6. Приложни програмни системи................................................................................114

6.1. Общи положения..................................................................................................................................................114

6.2. Разпределени приложни системи........................................................................................................................115

6.2.1. Структура....................................................................................................................................................115

6.2.2. Функционално описание............................................................................................................................118

6.3. Видове разпределени приложни системи..........................................................................................................121

6.4. Справочни приложни системи............................................................................................................................122

. 6.4.1. Основни положения...................................................................................................................................122

6.4.2. Справочна система 3 + Name в локалната мрежа 3Plus.......................................................................123

6.5. Електронна поща..................................................................................................................................................125

6.5.1. Системи за обмен на съобщения.............................................................................................................125

6.5.2. Системи с пощенски кутии.......................................................................................................................127

6.5.3. Електронна поща в локалната мрежа 3Plus...........................................................................................128

6.6. Приложни системи за телеконференции............................................................................................................129

6.7. Телексна служба...................................................................................................................................................131
Глава 7. Реализации на локални мрежи от персонални компютри....................................134

7.1. Общи сведения......................................................................................................................................................134

7.2. Реализации на методите за достъп в локалните мрежи.................................................................................134

7.2.1. Локална мрежа Ethernet............................................................................................................................134

7.2.2. Радиочестотна локална мрежа на фирмата IBM..................................................................................140

7.2.3. Локална мрежа с управляващ маркер на фирмата IBM...................................................................... 143

7.2.4. Локална мрежа с управляващ маркер на фирмата 3Com...................................................................147

7.3. Реализация на мрежовата операционна среда..................................................................................................150

7.3.1. Базови програмни средства......................................................................................................................150

7.3.2. Мрежова операционна система PC LAN................................................................................................153

7.3.3. Мрежова операционна система 3Plus......................................................................................................156

7.3.4. Мрежова операционна система NetWare................................................................................................157

7.3.5. Сравнение на мрежовите операционни системи.....................................................................................159

Литература..............................................................................................................................160
Категория › Компютърни

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.