Българско-френски речник

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  14-8-2018
  •  130

Автор:Мария Каракашева
Издателство:Наука и изкуство
Страници:332
Корици:Твърди
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 100 / 130 Състояние: Мн. Добро
Българско-френски речник / Мария Каракашева (Български и френски език)

РЕЧНИКЪТ СЪДЪРЖА ОКОЛО 10 000 ДУМИ, ПОДБРАНИ СПОРЕД ЧЕСТОТАТА НА УПОТРЕБАТА ИМ. ВКЛЮЧЕНИТЕ ДУМИ СА ПРЕДИМНО ОТ БИТА, КУЛТУРНИЯ И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. ДАДЕНИ СА И НЯКОИ ПО-ЧЕСТО УПОТРЕБЯВАНИ ФРАЗЕОЛОГ!¡ЧИИ СЪЧЕТАНИЯ. В КРАЯ НА РЕЧНИКА Е ПРИЛОЖЕН СПИСЪК ИА ПО-УПОТРЕБЯВАНИТЕ . ГЕОГРАФСКИ НАЗВАНИЯ- ПРЕДНАЗНАЧЕН Е ЗА ТУРИСТИ И ЗА ИЗУЧАВАЩИТЕ ФРЕНСКИ ЕЗИК В НАЧАЛНИЯ СТАДИЙ НА ОБУЧЕНИЕ.
©Мария Манолова Каракашева, 1984 с/о Jusautor, Sofia
Индекс 801.3

ПРЕДГОВОР
Принципите, от които се е ръководила авторката при съставянето на речника, са :

1. При подбора на думите да се избягват чуждиците, за които има пълно покритие в българския език.

2. От два синонима да се дава по-често употребяваният.

Напр.: страх, а не боязън

мързелив, а не ленив и т. н.

3. Да се дава на първо място най-точното и най-често употребяваното значение на думата и се избягват далечните синоними.

В речника е дадена осчовната форма на глагола, а не с представки.

Напр.: пия, а не изпивам, напивам и т. н.

I Изключение се прави само за най-често срещаните форми като : потъмнявам, закопавам и др.

При различна употреба в българския език глаголът е даден със съответния предлог или допълнение.

Възвратните глаголи са дадени само когато се различават по форма от основния глагол.

Така напр.: даден е глаголът battre — бия, но не бия се — se battre, но е даден глаголът сприятелявам се — se prendre d’amitié.

Не са дадени също и наречията, правилно образувани от ж. р. на качествените прилагателни и окончанието -ment.

Заглавните думи са набрани с получерен шрифт, а примерите — със светъл курсив. Пълните синоними са отделени със запетая, а по-далечните — с точка и запетая. Тилдата замества цялата заглавна дума.

о1. Българско-френски речник

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.