Електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-8-2018
  •  238

Автор:С. Вълков, И. Ямаков, Р. Дойчинова, М. Христов, Т. Василева
Издателство:Техника
Страници:337
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми / С. Вълков, И. Ямаков, Р. Дойчинова, М. Христов, Т. Василева

Класификация на електронните и полупроводниковите елементи

Основен компонент във всяка радиоелектронна апаратура са електронните и полупроводниковите и активни елементи. Нор-малното й действие се определя от техните свойства и от осигуряването на нормален режим на работата им.

Най-общо според конструктивното си изпълнение активните елементи, използвани в радиоелектрониката, могат да се разделят на два големи класа - дискретни и интегрални (фиг.1).

Интегралните схеми са микроелектронни изделия, които съдържат от няколко до стотици хиляди свързани помежду си елементи, затворени в миниатюрен корпус като единно цяло. Класификацията им се извършва по различни признаци и критерии, разгледани в гл.7.

Дискретните елементи са конструктивно самостоятелни единици. Те обхващат две големи групи - електронни и полупроводникови елементи, различаващи се по принцип на действие и технология на изготвяне.

Действието на електронните елементи се основава на свойствата на електрона при движението му във вакуум или газ под влияние на електрическо или магнитно поле. От своя страна тези елементи се разделят на електровакуумни и газонапълне-ни. Макар че бележат отминал етап в развитието на електрониката, те все още се използват в области, където показателите им не могат да бъдат достигнати от полупроводниковите елементи. Актуални техни представители са електроннолъчевите тръби, мощните генераторни и усилвателни електронни лампи, фотоелектронните умножители и др.

Полупроводниковите елементи имат голямо разнообразие и изключително бурно развитие. По някои принципи на действие по-голямата част от тях са близки помежду си и могат да се обособят в следните основни групи:

• полупроводникови елементи, преобразуватели на електрическа 
енергия в електрическа;

• полупроводникови елементи, преобразуватели на други видове енергии в електрическа и обратно.

Според механизмите на физическите процеси, залегнали в основата на работата им, елементите от първата група се разделят на елементи, в които се използват свойствата на PN прехода, прехода метал-полупроводник, обемните и полевите ефекти. Във всяка една от тези групи има множество представители, по-важните от които са дадени на фиг.1.1.

Като преобразуватели на други видове енергии в електрическа и обратно в елементите от втората група най-често се използват светлинна и топлинна енергия, механични и магнитни въздействия.

Полупроводниковите елементи намират широко приложение за преобразуване и усилване на електрически сигнали, като превключвателни елементи, като преобразуватели на електрическа в други видове енергии и като датчици за различни външни въздействия. Характеристиките и параметрите им зависят от конструктивно-технологичните особености на тяхната полупроводникова структура, от електрическия режим на работа (по постоянен ток, по променлив ток и гранични режими) и от влиянието на външни фактори (температура, облъчване, електрическо поле, магнитно поле, налягане, влага и др.).

Изучаването на принципа на действие на елементите, протичащите в тях физически процеси, характеристиките им, техните параметри и изменението им при промяна на режима и външните въздействия, както и областите на приложение са предмет на курса по електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми.

о1. Електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.