Сборник граждански закони. Част 2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-8-2018
  •  83

Автор:Сборник
Издателство:Наука и изкуство
Страници:309
Корици:Меки
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Сборник граждански закони. Част 2

Настоящото издание представлява втора част от Сборник граждански закони и съдържа:

1. Нормативни актове, които са претърпели съществени изменения след обнародването на Сборник граждански закони.

2. Нормативни актове, които не бяха включени в сборника поради значителния му обем.

3. Азбучен указател, който се отнася както до първата, така и до настоящата част от Сборник граждански закони.

Освен това се отстраняват и някои допуснати грешки при отпечатването· на първата част на сборника.

За да се даде възможност на притежателите на първата част на Сборник граждански закони по-лесно и по-удобно да нанесат измененията и грешките, в настоящото издание те са отпечатани вамо на едната страна на листа с означение на съответната страница, които да. могат да се поставят към нея.

Поради значителните изменения на някои нормативни актове, съдържащи се в първата част на сборника, каквито са Правилникът за приложение на Закона за собствеността на гражданите, Тарифата за лихвите, таксите, комисионните и разноските, които банките и Държавният застрахователен институт събират и плащат по операциите си, Уставът за автомобилния транспорт за общо ползуване в НРБ, Уставът на железниците в НРБ и Правилникът за разглеждане на трудови спорове, те се поместват изцяло с всички досегашни изменения и допълнения — за по-голямо удобство на ползувателите.

В Правилника за приложение на Закона за собствеността на граждани* те под линия са дадени изменените и отменените текстове.

Надяваме се, че настоящото издание ще задоволи една неотложна нужда на читателите.

Измененията и допълненията в законодателството са съобразени към 30, IV. 1982 г.
© Съставители: Крум Костадинов Спасов Апостол Василев Попов
Христо Тодоров Маринов 1982 г.
с/о Jusautor, Sofia
Индекс 34

***
СЪДЪРЖАНИЕ

I

Нормативни актове, включени в Сборник граждански закони, които се отпечатват в пълен текст
Правилник за приложение на Закона за собствеността на гражданите 5
Тарифа за лихвите, таксите, комисионните и разноските, които банките и Държавният застраохвателен институт събират и плащат операциите си..............................................33
Устав на автомобилния транспорт за общо ползуване в НРБ .... 40
Устав на железниците в НРБ ................................52
Правилник за разглеждане на трудови спорове ..................71

II
Допълнителни нормативни актове
Указ за събиране на вземания от неизправни стипендианти и от неиз-пълнили поето задължение млади специалисти, завършили висши учебни заведения, полувисши институти, техникуми, професионално-технически училища и училища по изкуството у нас и в чужбина 79
Указ № 2773 за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата 81
Указ № 27 за продължаване действието на чл. 52 и 53 от Закона за наемните отношения ..................................84
Постановление № 54 на Министерския съвет от 5 декември за осигуряване жилища на млади новобрачни семесйтва (Извлеечние) . . 85
Наредба за разпределение и продажба на жилища................86
Наредба за прилагане на Указа за установяване на трудов стаж по съдебен ред..............................................102
Наредба № 2 за извършване на търговска дейност от физически лица по договор с вътрешнотърговски организации ................107
Наредба № 5 за задължително застраховане на имущества .... 110
Наредба № 6 за доброволно застраховане на имущества и отговорности 136
Наредба № 5 по чл. 51, ал. 1, т. 3 от Закона за наемните отношения за установяване дохода на наематели и наемодатели и за социално подпомагане на някои наематели ......................158
Наредба за насочване и настаняване на работа младите специалисти, завършили висши и полувисши учебни заведения (Извлечение) . . 164
Наредба № 10 за насочване и настаняване на работа младите специалисти и квалифицирани работници, завършили техникуми, средни специални училища, средни професионално-технически училища, про-фесионално-технически училища, професионално-учебни центрове, курсове и школи (Извлечение) ..............
Наредба за кредитната дейност на Държавната спестовна каса . . . 
Наредба за влогонабирането и безкасовите плащания на гражданите Инструкция № 2 за разпределение и продажба на новопостроени жилища
Примерен устав на окръжен аграрно-промишлен съюз.......
Списък на съкращенията в наименованията на често прилаганите нормативни актове ....................

III
Предметен указател.....................
Приложение: Забелязани по-важни пропуски в Сборник граждански закони.........................
Изменения и допълнения . . ...............

ст. Сборник граждански закони. Част 2Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.