Лабораторни упражнения по физиология

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  2-8-2018
  •  72

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:318
Корици:Твърди
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Лабораторни упражнения по физиология

ПРЕДГОВОР
Лабораторните упражнения представляват съществена част от курса по физиология. В непосредственото провеждане на експеримента студентът има възможност сам да наблюдава хода на физиологичния процес и сам да прави анализ на физиологичното явление. За студента по физическа култура освен наблюдаването на нормално протичащите физиологични реакции изключително важно значение има наблюдаването на промените, които настъпват в тези реакции под влияние на физическото натоварване. С оглед на това съществено място в лабораторните упражнения по физиология със студенти по физическа култура заемат опитите, свързани с отражението на физическите натоварвания върху функциите на организма.

През изминалите двадесет години от излизането на първото издание на настоящото ръководство във физиологията навлязоха редица нови методики, които значително разшириха възможностите за изследване на живия организъм и особено за непосредствено проследяване и регистриране на физиологичните промени в организма на човека. Разшириха се твърде много и методиките за изследване на промените, настъпили в човешкия организъм под влияние на различните по характер физически натоварвания, обогати се и тематиката на лабораторните упражнения в тази област. Това позволи както в предишните, така и в настоящото издание да се включат нови упражнения от областта на физиологията на спорта, съставени и разработени от преподавателския колектив на Катедрата по физиология при Висшия институт за физическа култура „Г. Димитров“ в резултат на неговата многогодишна дейност. Същевременно обаче трябва да отбележим, че редица съвременни методики, включени в лабораторните упражнения по физиология на други места, но неприложими все още по технически причини в нашата лабораторна практика, тук не се описват.

В настоящото издание е запазена общата структура на предишните издания, като някои раздели са допълнени, а други — частично съкратени. По-съществено са преработени някои въпроси от раздела „Физиологични промени в организма при физически натоварвания“.

Съществена част от фигурите представляват оригинални постановки и записи на авторския колектив както от първото, така и от следващите, включително и настоящото, издания.

Авторите ще бъдат благодарни за всички критични бележки и предложения за подобряване на ръководството.
Авторите


Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано.

о2
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.