Прогноза за развитието на леката атлетика, плуването и спортната гимнастика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  2-8-2018
  •  76

Автор:А. Стойчев, Я. Брогли, Кл. Бохчев, Н. Хаджиев, Ст. Цонев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:205
Корици:Меки
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Прогноза за развитието на леката атлетика, плуването и спортната гимнастика / А. Стойчев, Я. Брогли, Кл. Бохчев, Н. Хаджиев, Ст. Цонев

 СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД

МЕТОДИКА НА ПЮГНОЗАТА
Някои закономерности, имащи място в развитието на спорта 1
Обект на прогнозата 4
Комплексният, програмно-целеви подход - методологи- 8
ческа основа за изработване на прогнозата
Списък на променливите 10

ЛЕКА АТЛЕТИКА 15
Състояние на леката атлетика 21
Прогноза за развитието на леката атлетика до 1990 г. 21

ПЛУВАНЕ 56
Състояние на плуването 90
Прогноза за развитие на плуването до 1990 г. 90

СПОРТНА ГИМНАСТИКА 136
Състояние на спортната гимнастика 162
Прогноза за развитието на спортната гимнастика до 1990 г. 178

****
В книгата е анализирано досегашното състояние на леката атлетика, плуването и спортната гимнастика на базата на обширни изследвания за период от 10 години. Тези изходни данни са послужили като база за прогнозиране на развитието на тези спортове в отговор изпълнение Решението на ЦК на БКП от 2.IX.1969 г.
Книгата е предназначена за специалисти по лека атлетика, плуване и спортна гимнастика, за специалисти и ръководители от съответните Федерации и др.

УВОД
Изграждането на развито социалистическо общество в България е процес, който се анализира в програмата на Българската комунистическа партия. В този процес важна роля за развитието на нашето общество играе физическата култура. В решенията на Политбюро на ЦК на БКП от 2. IX. 1969 г. и от 15.XI 1.1971 г. се обръща специално внимание за развитието на спорта сред младежта и по-специално на основните спортове - лека атлетика, плуване, спортна гимнастика. Решенията са предизвикани от обективната необходимост за задоволяване потребностите на младежта преди всичко от развитието на тези спортове.
Настоящата разработка има за задача да анализира досегашното състояние на леката атлетика, плуването и спортната гимнастика и да прогнозира тяхното развитие до 1990 г. Прогнозата е предназначена за държавните и обществените организации, на които е възложено изпълнението на решенията на ЦК на БКП за развитието на физическата култура и спорта в Народна република България. Тя може да послужи като основа за планиране и управление на прогнозираните процеси.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици.

о1

Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.