Ръководство за практически упражнения по химия за студенти по медицина и стоматология

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-8-2018
  •  151

Автор:Колектив
Издателство:Наука и изкуство
Страници:270
Корици:Меки
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Ръководство за практически упражнения по химия за студенти по медицина и стоматология

Авторски колектив: Александър Алексиев Алексиев, Лилия Димитрова Дамянова, Боян Владиславов Чемишев, Мона Динкова Станчева — Стоянова, Елена Живкова Балтова

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

Общи упътвания за работа в лабораториите (Л. Дамянова)

Скорост на химичните реакции (Е. Балтова)

Катализа (Е. Балтова)

Химично равновесие (Е. Балтова)

Разтвори (Е. Балтова)

Водороден показател и методи за неговото определяне (Л. Дамянова) 

Буферни разтвори (Л. Дамянова)

Хидролиза (Е. Балтова)............62

Осмотично налягане (Е. Балтова) . .... 64

Адсорбция (Л. Балтова)............. .... 65

Колоидно-дисперсни системи (Л. Дамянова) , . , . ....... 69

Свойства на колоидните разтвори (Л. Дамянова) .....70

Аналигична химия (Ал. Алексиев)..................77

Химични методи за анализ (Ал. Алексиев)............79

Качествен анализ (Ал. Алексиев)................79

Приложение на качествения анализ в медицинската наука и практика

(Л. Дамянова)................ .. , » .... 91

Количествен анализ (Ал. Алексиев)................. 94

Тегловен анализ (гравиметрия) (Ал. Алексиев) 94

Обемен анализ (титриметрия) (Ал. Алексиев)...........95

Киселинно-основен (неутрализационен) обемен анализ — ацидиметрия

и алкалиметрия (Ал. Алексиев)..................104

Комплексометричен обемен анализ (.4,1. Алексиев) ........111

Окислително-редукционен обемен анализ (Ал. Алексиев)......116

Инструментални методи за анализ (Ал. Алексиев) .......126

Потенциометрия (Ал. Алексиев) . . . . ............ 127

Фотометрия (Ал. Алексиев)....................130

Флуориметрия (Ал. Алексиев) ... .............138

Кинетични м2Гэдч 31 а:ш:п. Κιγπμ:γιπ (4г. Алексиев) . . . 142

Емисионна пламькоза фэтэмзгрял (4 г. Α γϊ;ί;ϊ)........145

Атомноабгэрбцчэниа фУгзлггрч! 'i. Ai': ги) .........147

Грешки в количествена« анзтнз. П.лцмхч на резултатите от анализа (Ал. Алексиев)........148

Методи за разделяне, на веществата ........151

Хроматографски анализ (Е. Балтова) ... . 152

Електрофореза (Е. Балтова)............... . 166

Органична химия..........................- - . . 171

Въглеводороди (М. Станчева) . ..................178

Хидроксилни производни на въглеводородите (Λί. Станчева) . . . .183

Мастни и ароматни амини (М. Станчева) ...........184

Карбонилни производни на въглеводородите (Λί. Станчева) .... 194

Карбоксилни киселини (М. Станчева)

Производни на карбоксилиите киселини (Λί. Станчева) 

Субституирани карбоксилни киселини (М. Станчева) . и

Въглехидрати (Б. Чемишев)

Полнзахариди (полиози) (Б. Чемишев)

Аминокарбоксилни киселини (аминокиселини) (£. Чемишев)

Хетероиръстеини (хетероциклени) съединения (Б. Чемишев)

Алкалоиди (Б. Чемишев) 

Приложения ............... 

о1. Ръководство за практически упражнения по химия за студенти по медицина и стоматология
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.