Основи на обединителна мисъл

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-8-2018
  •  78

Автор:Санг Хон Ли
Издателство:---
Страници:415
Корици:Меки
Година:2002
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Основи на обединителна мисъл: Идеология на "Главното крило". Санг Хон Ли

.... Според Обединителна мисъл творчеството е най-важният аспект на Божествения характер. То се осъществява чрез Логоса /като закон и разум/ и коренът му е в Сърцето. Изкуството /и в по-широк смисъл творчеството/ е субстанциална изява на любовта. Най-важният творчески акт в човешкия живот е себереализацията в едно семейство и един свят като обекти на Божието Сърце Теорията на изкуството има значение не само за възпитанието на художници, музиканти, артисти. В широк смисъл тя води към творчеството всички хора. Най-важният творчески акт за човека е развитието на Сърцето и способностите му. А това е задачата на образованието.

Целта на Теорията на образованието е огромна и е свързана с целта на Обединителното движение - а това е даването на нова насока на цивилизацията. “Вътрешните” усилия на цивилизацията следва да бъдат насочени към обучаването на хората да бъдат като Аристотел, Конфуций и Исус. Такива хора трябва да обединяват сърцето, мисълта и действията на цивилизацията. Като резултат - от тях ще започне движение, което да измени курса на историята.

Обединителната идеология и движение са исторически феномен и разбирането на природа им е равносметка на разбирането за историята. Под разбиране за историята се имат предвид:

1. Божественото предначертание;

2. Човешката отговорност.

При историческото развитие към идеалния свят ще нараства значението на обединението на културите. Ще се преодолява по-рочното фрагментиране на културите по отношение на различните религии, езици, начин на живот и т.н. Ще се засилва процеса на обединяване на нациите в един единен свят. Ще се засилва баланса между духовност и материализъм, религия и наука, вяра и разум. Създаването на такава единна култу ра зависи от воденето на Небето и отговорността на човека. Така ще се възстанови първоначалният Божи идеал.

Човек е причината за историческото развитие понеже има вътУвод / 9
решно желание. Той има духовни желания за ценности и любов, не по-малко от инстинктивните желания. Човек действа в содио-материалните условия на своята околна среда, като има две причини за развитие:

1. Вътрешна воля като основна мотивация;

2. Влиянието на околната среда като вторичен стимул.

По този начин човек определя историческото развитие чрез собствените си желания. Така той може да се изяви като сътворец. От гледна точка на Обединителна мисъл историята е разбираема и е поредица от вътрешни целенасочени събития. Тя започва с първоначалния Божи идеал, продължава с хилядолетните отклонения от него и се възвръща отново към този идеал. Този процес сега се ускорява, воден от определени закони. Историята представлява точен запис на Божието водене и изпълнението (или неизпълнението) на човешката отговорност. Времето, в което живеем, отбелязва края на една епоха и човек, осъществявайки отговорността си под ръководството на Бог, ще определи направлението на бъдещата история.

Обединителна мисъл показва един реалистичен план за промяната на света, започвайки с Онтологичните обяснения, минавайки през системата на абсолютните ценности, Епистемологи-ята, Логиката и Методологията. Обединителна мисъл е идеология за победата над комунизма, идеология за просперитет и справедливост. През 1985г. д-р Ли подробно доказва теоретически неизбежното начало на разрухата на комунизма. Той обяснява теоретичните пропуски на марксизма. Още през 1957г. преп. д-р Сан Мьонг Мун предсказва края на комунизма, свързвайки го с нарастващия конфликт между съветските и китайските комунистически лидери. Връзката между Обединителна мисъл и идеите за перестройка около 1990г. изигра своята роля в разрушаването на комунизма. Според преп. д-р Мун Обединителна мисъл е идеология на любовта, космическа идеология с център Бог.

Накрая остава големият въпрос - дали Обединителна мисъл, идеологията на “Главното Крило” и Богизмът не изключват плурализма, различията, дали не омаловажават свободата на лич10 Основи на Обединителна мисъл
ния избор? Отговорът е - Не!

Обединителна мисъл набляга изключително много на потенциалния гений във всеки човек, на уникалната същност на всеки индивид и на личната отговорност. Различните мнения могат само да стимулират хората да станат сътворци на един по-добър свят. Ще има съревнование между различните философски школи, но това е съревнование на базата на аргументите, на базата на силата на Логоса.

Нека изразим толерантността си един към друг в името на Истинската Любов.
Д-р Цветан Кардашев

Почетен член на Руската Академия

Председател на

Професорска Академия за Световен Мир - България

о.1. Основи на обединителна мисълВсе още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.