Философия и биология

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-8-2018
  •  163

Автор:Николай Ирибаджаков
Издателство:Наука и изкуство
Страници:496
Корици:Твърди
Година:1967
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Философия и биология / Николай Ирибаджаков

Въпросът за отношението между фило. софията и биологията е имал винаги първостепенно значение за марксизма. Но от времето на Маркс и Енгелс никога този проблем не е добивал такава актуалност и тлкова голямо значение за марксистите, както в наше време. Днес този проблем има не по-малко, ако не и по-голямо, значение за марксизма от значението, което имаше въпросът за отношението между философията и физиката в началото на столетието, когато Ленин написа знаменитото си произведение „Материализъм и емпириокритицизъм“.

Причините за това са много. Но има една основна причина, която определя действието на всички останали. Това са сложните и дълбоки процеси, които се извършват в биологията през последните десетилетия и които подготвиха почвата за извършващата се революция в биологията.

Книгата на проф. Н. Ирибаджаков „Философия и биология“ е едно полемично произведение. Нейната задача е да разкритикува от позициите на маркси-стко-ленинската философия редица погрешни концепции на Т. Д. Лисенко и школата му, на съвременния вита-лизъм и механицизъм в биологията. Заедно с това тя е един опит за конструктивно обяснение на нови и стари, но и до днес спорни, философски проблеми, които имат грамадно значение за развитието на биологическата наука и на марксистко-ленинската философия.

Опирайки се върху постиженията на съвременната биологическа наука и на съвременната марксистка философия, авторът разглежда следните проблеми : основни концепции в съвременната буржоазна литература по въпроса за отношението между философия и биология, марксистката философия и биологията, Дарвинг и Лисенко ; кризата на биологията в края на XIX и началото на XX век ; марксистко-ленинската трактовка на философските проблеми на биологията — погрешните концепции на лисенковци за материализъм и идеализъм в биологията ; генът — „мит“ или реалност ?; против смесването на понятията „метафизика“ и„идеализъм“ ; метафизика и материализъм ; метафизи-ческо ли е понятието ген ?; отношението между организъм и среда ; ви-тализмът като главен представител на идеализма в биологията — главните разновидности на витализма ; механи-цизмът в биологията и неговите разновидности — материалистически ме-ханицизъм, идеалистически мехавицизъм, биологически механицизъм върху основата на физическия идеализъм ; Ханс Дриш и класическата генетика материализъм и диалектика в „западната“ биология; съветската генетика ; има ли идеалистическа биология ; биология и класова борба; наука и дискусия.

Книгата представлява интерес за философи и биолози, за преподаватели и студенти, а също така за всички онези, които се интересуват от философските проблеми на съвременната биология.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Забележка към обложката.

о1. Философия и биологияВсе още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.