Наръчник по разговорен италиански език. Част 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-8-2018
  •  79

Автор:Бианка Бавиери
Издателство:Д-р Петър Берон
Страници:356
Корици:Меки
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Добро
Наръчник по разговорен италиански език. Част 1 / Parliamo italiano. Parte 1 (Български и италиански).

ПРЕДГОВОР
ДРАГИ ЧИТАТЕЛИ

Предлагам ви първата част на Наръчника по разговорен италиански език. Веднага трябва да ви кажа, че независимо дали имате някакви познания по езика, естеството на наръчника изисква да започнете работата с него съвсем от началото — от фонетичния раздел, защото и там има примери с лексикални единици, които ще ви бъдат нужни за разбиране на по-нататъшните текстове на разговорите. Наръчникът не е учебник и не претендира за академичност. Съставен е от разговори и изрази от всекидневния живот, които включват най-употребяваните думи и изрази, използувани в днешната разговорна италианска реч.

Граматиката не е дадена по методологичния ред на училищните и университетските пособия. Тя е изложена във вид на обобщение на граматичните категории, включени според нуждата в различните разговорни ситуации. Ето защо можем да се спрем няколко пъти на един и същ граматичен момент, но на различни нива и от различна гледна точка.

Започвам с ограничени и по-лесни за овладяване изрази, които се усложняват все повече и повече в лексикално или граматично отношение.

В тези разговори основата не е отделната дума, а отделният израз — начинът, по който италианците използуват думите в конкретната говорна ситуация. Ето защо читателят ще има успех, ако заучава не само отделни думи, а и употребата им в изрази и словосъчетания. Трябва да се обърне внимание и на начина, по който се употребяват определителният и неопределителният член, предлозите, времената, наклоненията и пр., защото се срещат и различия в сравнение с българската говорна практика.

След всеки разговор има превод на лексикалните единици и на някои изрази, съдържащи дадена граматична категория. Тя е обобщена по-нататък в текста, когато се предполага, че читателят е донякъде свикнал с употребата ú. Това важи най-вече за онези граматични и синтактични моменти, които не съществуват в българския език. Съществителните са дадени винаги със съответния определителен член в скоби. Ако те образуват неправилно множествено число, то е посочено.

Всеки разговор съдържа също най-употребяваните идиоматич-ни изрази, изложени след речника със съответния български еквивалент.

Следват обясненията по текста с граматиката и упражненията, които имат винаги разговорна насоченост. Обръщаме внимание на употребата на предлозите и на глаголите, изискващи употребата на даден предлог. Разговорите могат да бъдат изучавани на няколко етапа. Ключ към някои от по-трудните упражнения е поместен в края на учебника.

Имената на участвуващите в разговорите са дадени с инициалите или съкращенията, а пълните имена са посочени след предговора.

Пожелавам ви успех!

Авторката

Здраво книжно тяло, без забележки в текста - няма попълвания в текста. Позахабени корици.

Автор: Бианка Бавиери

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.