Ръководство за решаване на задачи по електрически централи. Част 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  29-7-2018
  •  170

ПРОДАДЕНА

Автор:К. Христов
Издателство:Техника
Страници:149
Корици:Меки
Година:1962
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Ръководство за решаване на задачи по електрически централи. Част 1 / К. Христов

СЪДЪРЖАНИЕ

Предисловие

Глава първа

Основни положения при определяне на тока на късо съединение

1. Общи сведения ....................................................5

2. Параметри на елементите на електрическите системи ..................6

а) Синхронни генератори......................................6

б) Трансформатори..........................................7

в) Реактори......................................................7

г) Електрически линии............................................8

3. Система на именовани и относителни единици..........................9

Система на именовани единици...........................9

а) Съпротивления на синхронни генератори ..................9

Активно съпротивление................ 9

Индуктивно съпротивление......................................10

б) Съпротивления на трансформатори..............................10

в) Съпротивления на реактори....................................13

Система на относителни единици ....................................13

4. Съставяне на еквивалентни схеми на заместване................16

а) В именовани единици -.........................16

б) В относителни единици........................................17

5. Превеждане на схеми към по-прост вид..............................25

а) Общи сведения................................................25

б) Опростяване на схеми при последователно и паралелно скачване на елементи......................................................26

в) Заместване на различни е. д. с. с една еквивалентна..............27

г) Преобразуване на триъгълник в звезда и обратно на звезда в триъгълник 30

д) Превеждане на многолъчева звезда, в многоъгълник..............31

е) Превеждане на обши схеми към по-прост вид....................32

6. Токоразпределение..................................................37

а) При паралелни вериги............· ....

б) При вериги със звезца или триъгълник ........

в) Принципи на наслагването. Собствени и взаимни реактанси

г) Наслагване на авариен режим.............

Глава втора

Трифазни къси съединения: преходен и траен режим

1. Определяне на ефективната стойноог на периодичната компонента на тока накъсо при източник с неограничена мощност ............

2. Определяне на апериодичната компонента на тока. Ударен и термичен коефициент .............................

3. Определяне на тока накъсо на клемите на синхронен генератор без АРН..............................................................55

4. Определяне на тока накъсо но метода на изправените характеристики . 64

Глава трета Практически методи за определяне тока накъсо

1. Определяне на тока накъсо по метода на кривите на изменението на тока 73

а) Обдци сведения................................................73

б) Определяне на т. к. с. по общото изменение....................74

в) Определяне на т. к. с. по индувидуалното изменение............80

2. Определяне на мощността накъсо по метода на пределнопропускателните мощности..........................................................92

3. Определяне на тока накъсо по метода на потенциалните коефициенти . . 97

Глава четвърта .

Несиметрични къси съединения

1. Общи сведения...........................104

2. Определяне на реактансите на обратната нулева последователност ... 106

а) Генератори..........................106

б) Обобщен товар........................107

в) Реактори . -.........................107

г) Трансформатори .......................107

д) Електропроводни линии ....................107

3. Трифазно симетрично късо съединение................108

4. Двуфазно късо съединение между фаза bue.............109

5. Еднофазно късо съединение на фаза а................109

6. Двуфазно късо съединение към земя на фази bue...........110

Глава пета

Определяне на тока накъсо при уредби ниско напрежение

1. Общи сведения............*...............135

2. Съпротивления..........................136

и) Съпротивление на система...................136

б) Съпротивления на трасформатори.............. . 136

в) Съпротивления на линии ...................136

г) Опростяване на схеми ....................136

3. Определяне на ударния ток и най-голямата ефективна стойност на пълния ток............................137


Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабен външен вид.

о1.бз
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.