English-Bulgarian Dictionary of Architecture and Civil and Construction Engineering

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-7-2018
  •  145

Автор:M. Philipova, L. Ivanov
Издателство:Higher Institute of Civil Engineering
Страници:248
Корици:Меки
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
English-Bulgarian Dictionary of Architecture and Civil and Construction Engineering / M. Philipova, L. Ivanov
Български и английски език
Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначителни забележки към кориците.

ПРЕДГОВОР
Тъй като предлаганият Англо-български инженерно-строителен речник е предназначен за студентите от специалностите.изучавани във Висшия инженерно-строителен институт, той съдържа терминология из областта на строителството, архитектурата, хидротехниката и геодезията. В речника влизат и някои термини от машинознание,електротехника,геология, математика и физика, поради връзката им с инже-нерно-строителните специалности. Специалните термини са означени с условни съкращения.

В гнезда към заглавните термини са включени най-употребяваните словосъчетания с тези термини.

Освен терминологични думи, в речника са включени още често употребявани в инженерно-строителната литература глаголи, съществителни, прилагателни и наречия за улеснение на студентите при превод.

Настоящият речник е първият англо-български инженерно-строителен речник у нас, поради което авторите срещнаха затруднения при даване на точния еквивалент на някои термини, ползвайки за целта англо-английски, англо-руски и съответно руско-български техническ речници. Затруднения се появиха и от неустановеността и непълнотат на българската инженерно-строителна терминология; наложи се в някои случаи да се възприеме руския термин безпреводно или да се превежда описателно.

Авторите ще бъдат благодарни на всеки специалист, който откаже съдействие за уточняване на българския превод на такива термини.

Освен от студенти от ВИСИ, речникът може да се използува и от всички строителни инженери, архитекти и пр., които работят с англий ска литература.

Авторите
Използувана литература:
1. Голям брой английски и американски книги,технически списания, статии и пр.,използувани от студентите за самостоятелен превод
2. Chamber's Technical Dictionary
3. The American Heritage Dictionary of the English Language
4. The Concise Oxford Dictionary
5. A Dictionary of Civil Engineering, John S.Scott
6. Англо-български речник, издание на БАН
7. Англо-Руский политехнический словарь /под редакцията на Чернухиц/
8.Кратък англо-български технически речник
9.Руско-български строително-технически речник, Т.Минчев
10.Руско-болгарский политехнический словарь, Н.С.Зауер
11. Encyclopaedia Britannica
12. Encyclopaedia Americana
13.Речник на чуждите думи в български език
14.Англо-руский и руско-английский архитектурно-етгюительн х словарь

о2.бз


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.