Турско-български разговорник

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  18-7-2018
  •  139

Автор:Г. Класов, Х. Махмудов, М. Проданова
Издателство:Народна просвета
Страници:267
Корици:Твърди
Година:1961
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 115 Състояние: Добро
Турско-български разговорник Г. Класов, Х. Махмудов, М. Проданова (Турски и български език).

ПРЕДГОВОР
Настоящият разговорник съдържа десет основни теми из нашето ежедневие, включващи речникова и разговорна част.

В рамките на всяка тема речниковата част съдържа най-употребяваните думи и изрази от разговорната реч, съответно подредени по азбучен ред. На български език се дават предимно ония значения, които се употребяват най-често в речта. При думи, които имат повече от едно значение, всяко от значенията се отбелязва с отделна цифра. Дадено е и граматичното значение на думите, като е обърнато внимание най-вече на рода и числото, които при съществителните имена се посочват със съкращенията er. (мъжки род), di?. (женски род), orí. (среден род) и ço'g. (множествено число), а при прилагателните имена към основната форма — мъжки род единствено число, се дават окончанията и формите за женски и среден род и множествено число--а/-я, -et-o -и.

Към основиата форма на глаголите — 1 лице единствено число сегашно време, се отбелязва окончанието за 2 лице единствено число aui, -eui, -uui, -яш.

След речника към всяка тема на разговорника са разработени текстове в разговорна форма, подредени в подтеми, като в лявата колона е поместен въпросът или изразът на турски език и срещу него в дяс-ната колона се дава равнозначното значение на български език. Върху всяка дума от българските изрази е поставено съответното граматическо ударение; с това се подпомага правилното усвояване на българското произношение.

С отделните разговорни текстове не се преследва цялостно изчерпване на отделните теми, нито да се даде строго последователен и завършен диалог по темата. Вниманието е насочено към даване основни или по-характерни изрази, които обхващат основната лексика по темите, дават структурата на изречения, по подобие на които може да се съставят други изречения, според мисълта на лицето, което се ползува от разговорника. Изразите на български език предават същата мисъл, която е изказана на турски, но не винаги са буквален превод. С това се избягва до известна степен взаимното влияние на двата езика, което е почти неизбежно при подобен род произведение.

Поради по-специалното предназначение на разговорника думите в турските текстове са дадени предимно според говоримата реч на турското население в България.

Така построен, разговорникът дава възможност на ползуващите се от кего бързо да намират необходимите им думи и изрази от разговорната реч, които да употребят в момента, и по подобие на изреченията от текстовете да построяват изречения, с които да изразят миелите си.

Предназначението на разговорника е да задоволи нуждите предимно на съотечествениците ни от турски произход, които владеят майчиния си език устно и писмено, знаят да четат и пишат, но не разбират български. Но той може също така да се ползва и от по-широк кръг хора, които изучават български или турски език.

Разговорникът е едно действително практично помагало за широки кръгове от турското население, което съзнателно сг стреми да усвои българския език като език на родината,

Настоящият разговорник е пръв опит за съставяне на комбинирано тематично-речниково и текстово пособие от този род. Въпреки положените големи усилия, авторите не претендират за съвършенство и биха били благодарни за всякакъв род препоръки, забележки, предложения и пр., които допринасят за отстраняване на непълнотите и неточностите при едно евентуално следващо издание.

От авторите

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Подписана.
книги от щанд toivo книжен пазар


о1.бз


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.