Основи на автоматиката и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  9-7-2018
  •  86

Автор:Ненчо Делийски
Издателство:Лесотехнически университет
Страници:115
Корици:Меки
Година:2011
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Основи на автоматиката и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост: Ръководство за лабораторни упражнения / 
Ненчо Делийски

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначителни забележки към кориците.

CЪДЪРЖAHИЕ

ПРЕДГOВOP ...................................5

Глава първа: ПЪРВИЧНИ EЛЕМEHТИ НА AВТОМАТИKАTA.....................7
1.1. Измервателни елементи (датчици) в автоматичните системи 7
Упражнение 1. Изследване на работата на реостатен и потенциометричен датчик..........8
Упражнение 2. Изследване на работата на индуктивен датчик...................11
Упражнение 3. Изследване на работата на капацитивен датчик.............11
Упражнение 4. Изследване на работата на датчици за измерване 
на честота на въртене - тахогенератир и стробоскопичен тахометър........19
Упражнение 5. Изследване на работата на датчици за измерване на температура - термодвойки и терморезистори................23
Упражнение 6. Измерване на влагосъдържание, на дървесина с кондуктометрични датчици и програмируем контролер..........25
1.2. Задаващи елементи в автоматичните системи.............................................33
Упражнение 7. Изследване на работата на електрични и електромеханични задаващи елементи..........33
1.3. Сравняващи елементи в автоматичните системи.........................................38
Упражнение 8. Изследване на работата на електрични сравняващи елементи..........38

Глава втора: MEЖДИHHИ EЛEМEHТИ НА AВТОМАТИКATA..............43
Упражнение 9. Изследване на работата на електронни логически елементи и на цифров суматор.......43
Упражнение 10. Изследване на работата на тригери с логически елементи и на тригерни броячи............. 47
Упражнение 11. Изследване на работата на електромагнитно 
реле и на фотореле...............52
Упражнение 12. Изследване на работата на релета за време....................57
Упражнение 13. Изследване на работата на стабилизатори 
на променливо и постоянно електрично напрежение.......61
Упражнение 14. Изследване на работата на контролер за моделно базирано управление на топлинно обработване на дървесина......66
Упражнение 15. Изследване на работата на контролер за моделно базирано управление на конвективно-камерно сушене на дървесина 74

Глава трета: ИЗПЪЛНИTEЛНИ EЛEMEНТИ HA AВТОMATИКATA
Упражнение 16. Автоматично управление на задвижването на електродвигатели за променлив ток............78
Упражнение 17. Автоматично управление на задвижването на независими и зависими електродвигатели за променлив ток.................86

Глава четвърта: CИCТEMИ ЗА АВТОМАTИЧЕН KOHТРОЛ И AВТОМАТИЧHO УПРАВЛEHИE............91
Упражнение 18. Cистема за автоматичен контрол на дебелината и броя на детайли с правоъгълно напречно сечение......92
Упражнение 19. Системи за автоматично стабилизиращо управление на температура и налягане..........95
Упражнение 20. Cистема за автоматично програмно управление на процеса на топлинно обработване на дървени материали.....100
Упражнение 21. Системи за автоматично програмно и следящо 
управление на процеса на конвективно-камерно сушене 
на дървени материали......105
Упражнение 22. Cистема за автоматично програмно следящо 
управление на честотата на въртене на шпинделите 
на развивачна машина.................. 113

ЛИTEРАТУPA .......................115

O1.BZ
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.