Теория на автоматичното управление. Част 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-7-2018
  •  324

ПРОДАДЕНА

Автор:Никола Маджаров
Издателство:ТУ-София
Страници:221
Корици:Меки
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Теория на автоматичното управление. Част 1 / Никола Маджаров

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР ....................... 1

ГЛАВА 1. MOДEЛИ НА ЛИНЕЙHИ HЕСТАЦИОНАРНИ CИCTEMИ ......... 3
1.1. Cистема от първи ред ............................. 3
1.2. Cистема оТ висок ред ........ 7
1.3. Дискретни системи ................................... 9
1.4. Eквивалентни описания ............................... 10
1.5. Преходна матрица на непрекъсната система ............ 13
1.6. Преходна матрица на дискретна система ............... 21
1.7. Mатрична тегловна функция на непрекъсната система ... 27
1.8. Mатрична тегловна функция на дискретна система ...... 31
1.9. Mатрична предавателна функция на нестационарна система .... 33
1.10. Cвързани системи .................................... 36
1.11. Kанонични описания на нестационарни системи ......... 43
1.12. Oписание на системи, съдържащи подсистеми с непрекъснато и с дискретно действие ......... 45
1.13. Задачи .............................................. 50

ГЛАВА 2. УПРAВЛЯЕМOCТ И ВЪЗCTАHОВИМОCT НА ЛИНEЙНИ СИCTЕMИ ...... 54
2.1. Управляемост и достижимост .......................... 54
2.2. Възстановимост и наблюдаемост ....................... 7 7
2.3. Дуалност на свойствата възстановимост и управляемост по състояние .......... 90
2.4. Mинимална реализация на системата ................... 91
2.5. Задачи .............................................. 97

ГЛАВА 3. CTОXAСТИЧНИ ПРOЦECИ В ЛИНЕЙНИ CИСTEМИ ............... 99
3.1. Въведение ........................................... 99
3.2. Изчисляване на средни стойности ..................... 100
3.0. Изчисляване на моменти от втори ред ................. 105
3.4. Линейно преобразуване на бял шум .................... 111
3.5. Задачи .............................................. 119

ГЛАВА 4. ВЪЗCTАНОВЯВAHE И OЦЕНЯВАHE НА CЪСТОЯНИЕTO ............. 120
4.1. Въведение ........................................... 120
4.2. Наблюдател на състоянието на дискретни системи ...... 121
4.5. Стохастичен наблюдател на състоянието на дискретна система (дискретен филтър на Калман) ................ 123
4.4. Стохастичен наблюдател на състоянието на непрекъсната система (непрекъснат филтър на Калман) ........... 132

Приложение 1. Линейни стационарни системи
Приложение 2. Стохастични процеси
Приложение 3. Програмно осигуряване
ЛИTEPATУРA

1.БЗ

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.