Активно дълголетие

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-7-2018
  •  104

ПРОДАДЕНА

Автор:А. А. Микулин
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:111
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Активно дълголетие: Моята система за борба със старостта. Популярен разказ за някои полезни физиологични представи и факти, които всеки човек трябва да знае от младите си години и да помни цял живот.

Автор - А. А. Микулин 

CЪДЪРЖAHИE

Ckъпи български читатели

Бoрба за здраве

Pазказ за академик A. А. Mикулин и негoвата книга "Aктивно дългoлетие". C. Чумаков

Глава I. Kак се раждаше тази книга

Глава II. 3а рoлята на клапите във вените

Xранене и очистване на клетките 

3ащо природата е създала клапи във вените

Хипoтеза на автора за ролята на клапите

Вибрoгимнастика

Kак да бягаме

Глава III. 3а ролята на биотоковете

Биотокове и обмяна на веществата

Волева гимнастика 

Дихателна гимнастика

Волева гимнастика на лицето

Гъвкавост, подвижност, масаж

Глава IV. Pолята на кислорода в борбата със старостта

Mеханизъм на снабдяването с кислород

Xипотезата на автора за ролята на електрическите сили в движението на еритроцитите

Какво движи еритроцитите

Mеханизмът на "второто дишане" 

Последиците на неправилното дишане

Здравословно дишане при бягавето 

Глава V. Хранене и потooтделяне

Kак да регулирамe теглoто си

Дажба за нормалното хранене 

Kолко часа сън са полезни за човека 

Защо природата е създала потоотделянето

Глава VI. Aтмосферното електричество а животът на човека

Pолята на йоните 

Въздухът трябва да се йонизира 

Йоните против бактериите 

Какви аеройонизатори са нужни 

Глава VII. Животът в електрическо поле

3ареден ли е човекът о електричество

Йоните на влажната земя

Eлектричество и заземяване на човека

Глава VIII. Дневен режим

Глава IX. Как конструкторът на двигатели би конструирал механизма на мускулното съкращение

Oбщи съображения

Kой вид енергия се превръща от мускула в механична енергия за вдигане на товар?

Pботата се усложнява

Kак природата е трябвало да построи механизма на волевото съкращение на мускулите

Tокове на действието

Kак да се поддържа електрозарядѵг в органите на човека на определено равнище

Mоже ли да се провери нашата схема чрез опит? 

Защо в токовете на действието не се поддържа постоянен потенциал на електроенергията?

Заключение
Приложение
Описание на изобретението с авторско свидетелство 65930
Описание на изобретението с авторско свидетелство № 115834

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано. Подписана на първа страница.

бз.а


Категория › Здраве

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.