Дневник. Стефан Стамболов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  3-7-2018
  •  96

Автор:Стефан Стамболов
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:168
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Дневник. Стефан Стамболов

Из предговора .........към издаването на част от неговото документално наследство. Вече е формиран колектив, който подготвя научно издание на документите и материалите на Cm. Стамболов, които се съхраняват в неговия личен архив, намиращ се в Научния архив на Българската академия на науките. Сред тях е и неговият ,Дневник“. Той също ще бъде включен в това издание. Но тъй като интересът към това съчинение сред нашата общественост е твърде голям, Универсистетското издателство (което се ангажира с реализирането на посоченото научно издание) реши да го публикува и като отделно издание.

Няколко думи за самия „Дневник“. Той се състои от три книги (тефтерчета). Започнат е, както изтъква и самият Cm. Стамболов, без никаква предварителна подготовка, с единственото желание да включи в него неща, които читателят не би могъл да намери в тогавашната преса и други източници. Интересът към предлаганото издание се определя не само от богатството и разнообразието на фактическия материал, но още и от мястото, което заема по това време неговият автор. Както се знае, събитията около детронирането на първия български княз Александър Батенберг през август 1886г. изтикват Cm. Стамболов на най- видно място в общественополитическия живот на страната. Той е включен в състава на Регентството заедно с Петко Каравелов и Сава Муткуров, но има доминираща роля в тази най-важна държавна институция.

„Дневникът“ изобилствува не само от редица случки от вътрешния политически живот на страната, от редица събития в международния живот от онова време, а така също и от редица характеристики на видни наши и чуждестранни политически дейци, дипломати и пр. Не е тук мястото да правим обстоен анализ на всички оценки на Cm. Стамболов. Не можем обаче да не изтъкнем неговата голяма пристрастност в обрисуването на някои свои политически противници, както и на характеристиката, която той прави на официална Русия. Това е очевидно от пръв поглед. Но това качесто не може да бъде определено като недостатък на неговото съчинение. То по-скоро е свидетелство за голямото разнообразие в политическите възгледи на тогавашната наша общественост, сред която Cm. Стамболов заема едно от най-първите места.

Както вече изтъкнахме, .Дневникът“ на Cm. Стамболов се състои от три книжки (тефтерчета). Хронологическите му граници се простират от началото на октомври 1886 до края на март 1887г. Както ненадейно е започнат, така ненадейно е и приключен. Изложението му завършва в момент, когато дейността по избора на новия български владетел навлиза в последната си фаза. Можем само да съжаляваме, че авторът не си е дал труда да го доведе поне до края на юни 1887г., когато III Велико народно събрание избира принц Фердинанд Сакс-Кобург-Готски за български княз. Но и в този си вид, както отбелязахме, »Дневникът“ е твърде богат по съдържание.

Ръкописът на съчинението е разчетен от сътрудниците на Научния архив на БАН Петър Свирачев и Дарина Илиева. В предлаганото издание не се правят никакви съкращения на текста. Запазен е и автентичния език на автора. Дадени са пояснителни бележки само на употребените от него чужди думи и изрази. Включените в .Дневника“ дипломатически документи на чужд език са преведени на български. Пояснени са и споменатите градове и селища в техните стари наименования. За лицата и историческите събития, намерили място в съчинението, пояснителни бележки ще бъдат дадени в предстоящото научно издание на документалното наследство на Cm. Стамболов.

Смятаме, че и в този вид ,Дневникът“ на големия наш революционер, общественик и държавник ще намери добър прием сред нашата общественост.
Cm. н. с. Милен Куманов

бз.д


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.