Ръководство за лабораторни упражнения по обща и неорганична химия

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  3-7-2018
  •  92

Автор:Колектив
Издателство:Мртилен
Страници:256
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN:954-598-002-8 Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Добро
Ръководство за лабораторни упражнения по обща и неорганична химия

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано. Незначително позахабени корици. С посвещение от авторите.

ПРЕДГОВОР
При съставяне на ръководството „Лабораторни упражнения по обща и неорганична химия с решени примери и задачи“ колективът се е съобразил с основните тенденции в развитието на съвременната неорганична химия. Неговата цел е да насочи и въведе студентите в началната лабораторна практика по химия и да ги с запознае с някои апаратури и операции при неограничния синтез. Авторите са се старали по-голямата част от лекционния материал да бъде свързан с лабораторните упражнения. Така след разделите с решени примери и задачи и обработка на експерименталните данни следва раздел, който включва упражнения, свързани с основни теоретични положения в неограничната химия. Голям е делът на препара-тивните упражнения, тъй като при тяхното изпълнение студентите най-добре се запознават с основните операции, присъщи на експерименталната работа, и придобиват полезни умения и навици.

Изложеният материал е съобразен с Международната система за измерителни единици - СИ. С учебна цел са използувани и някои извънсистемни, но все още допустими единици.

Отделните раздели са написани от: гл.ас. к.х.н. инж. Н. Иванова - 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4, гл.ас. к.х.н. Р. Пройнова - Механджиева -1.5 и 1.6, доц. к.х.н. инж. Р. Шопова - 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5, гл.ас. к.х.н. 3. Кирчева - 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.8, 7.5 и 7.7, гл.ас. к.х.н. инж. М. Захариева - 4.1, 4.2, 4.3, 7.2, 7.3 7.4 и 7.6, гл.ас. к.х.н. инж. И. Дуков - 5.1, 5.2, 5.6, 5.7 и 5.8, гл.ас. С. Ангелов - 5.3, 5.4 и 5.5, гл.ас. к.х.н. инж. Г. Георгиев - 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 и 7.1, 7.8 и 7.9.

Основната работа по редактиране и оформяне на материала бе извършена от гл.ас. к.х.н. инж. И. Дуков и гл.ас. к.х.н. инж. М. Захариева.

Ръководството е предназначена за студенти, обучавани във ВХТИ - София, но може да бъде от полза и за студенти от други ВУЗ, както и за аспиранти, инженер-химици, работещи в промишлеността, и за всички, които проявяват интерес към химията.

+-+-+-+-+-
Ръководството включва лабораторни упражнения от основните раздели на общата и неограничната химия, както и решени примери и задачи, позволяващи да бъдат овладени и приложени в лабораторната практика основите на химичните изчисления. Дадени са и някой неорганични синтези и методи за пречистване на веществата.

Ръководството е предназначени за студенти от Висшия химико-технологически инстутит - София.

© 
Георги Петков Георгиев
Зара Петкова Кирчева - Василева
Иван Любомиров Дуков
Мария Захариева Рангелова
Надежда Стоилова Иванова
Радостина Драгомирова Шопова
Райна Ефтимова Пройнова - Механджиева
Спас Ангелов Ангелов
с/о Jusautor, Sofia 1993
ISBN 954-598-002-8

Категория › Книги с автограф

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.