Българските алиани

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  3-7-2018
  •  259

Автор:Иваничка Георгиева
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:220
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Българските алиани. Иваничка Георгиева

СЪДЪРЖАНИЕ
Иваничка Георгиева. УВОДНИ ДУМИ.............. 5
Йордан Стефанов. ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯТ РЕЗЕРВАТ "СБ0РЯН0В0" И КУЛТОВИЯТ КОМПЛЕКС "ДЕМИР БАБА ТЕКЕ".. 9

София Бисерова. ЕТНОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА СБЖ) БИСБРЦИ................................................. 34-104

Семейни обичаи.............................................. 34

Обичаи, свързани с бременността, раждането и отглеждането на детето....................................... 35

Сватбени обичаи и обреди............................... 44

Обичаи и обреди при смърт и погребение................. 58

Календарни празници и обичаи....................................68

Народен светоглед........................................... 79

Облекло..................................................... 102

Христо Христов. ЕТНОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА СЕЛО МЪДРЕВО..........105-182

Семейни обичаи.............................................. 105

Обичаи, свързани с бременността, раждането и отглеждането на детето......... 107

Сватбени обичаи и обреди............................... 111

Обичаи и обреди при смърт и погребение................. 136

Календарни празници и обичаи................................ 143

Трудови обичаи и обреди.....................................164

Народен светоглед........................................... 165

Меглена Кусева. БИБЛИОГРАФИЯ.................... 183

Донка Димитрова. РЕЧНИК НА ТУРСКИТЕ ДУШ И ТЕРМИНИ......... 190

Марта Иванова. ТЕМАТИЧЕН ПОКАЗАЛИ...................209

Резюме на английски език....................................................................218

Приложения....219

БЪЛГАРСКИТЕ АЛИАНИ

(Сборник етнографски материали)

Съставител: Иваничка Георгиева
Българска Първо издание
Рецензенти Цветана Георгиева, Емил Боев 
Научен редактор Иваничка Георгиева 
Редактор Марта Иванова 
Художник СтеФан Божков 
Художествен редактор Борис Драголов 
Технически редактор Диана Барова
Изд.индекс 727 Изд.коли 15.58 Печ.коли 16.75 Формат 60x84/16
Университетско издателство "Св.Кл.Охридски" ДП"ОФсетгр аФик"-София

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици.Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.