Четвърта власт. Бр. 1-2 / 1999

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  3-7-2018
  •  77

Автор:Сборник
Издателство:Форум Свободно слово
Страници:176
Корици:Меки
Година:1999
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Четвърта власт. Бр. 1-2 / 1999

Уважаеми гитатели,
Toju път войната в географски и геополитигески смисъл беше съвсем близо до нас, нейните историгески, иконолгигески, психологигески, еко-логигески и пр. последици „без покана" влизаха в текста на собствената ни биография и въпреки това тя (3а щастие) не беше факт от непосредствения ни опит. Можеше да се види и гуе cam грез медиите, което пък превърна поведението им през последните месеци във второто по знагимосЫ събитие след самата война. Те станаха обект на непрестанни коментарии, критики и изследвания (гаст, от които ви представяме в настоящия брой); дебатът 3а войната от салю себе си се превръщаше в дебат как медиите показват войната - водещ в него беше гладът3а истина, вместо3а игра, както беше при „Пустинна буря".

Войната в Залива даде възможност на медиите не просто да възпроизвеждат събитията, но и да угастват в тях, образите да изместват прототипите и да имзаелхат местата. И това в САЩ и в Европа носеше повеге въодушевление, отколкото скептицизъм. С водещото угасшие на Си Ен Ен войната максимално се отдалеги от живите тела и конкретните съдби и се разположи в някаква паралелна виртуална реалност, където функционираха само абстрактни морални ценности; спомените от всигки досегашни „лоши войни"запогнаха да отстъпват пред представата3а новата „добра война".

Войната в Югославия не успя да се сдобие с медийното алиби на война на бъдещето, нейният образ безмилостно „пропадна" в миналото. Аналогиите, използвани от пропагандата и на двете страни, вместо с междузвездни войни, бяха с Втората световна война, отново замириса на барут, кръв и интереси.

Представата3а „добрата война" беше още no-трудна3а удържане, тъй като люралният дебат въобще беше в колапс. Преживяването на един сюжет, вклюгително и историгески, като морална притга изисква идентификация с добрите, а тук те бяха трудни3а разпознаване, най-малкото защото и двете страни по собствена воля бяха прекрагили шестата Божа заповед „Не убивай!". Онези, които казваха „Ние сме и против Милошевиг, и против НАТО, също не предлагаха алтернатива на морална идентификация,защото или оставаха извън сюжета или в последна сметка заставаха зад интересите на сърбите. Тази война не можеше да бъде мислена в категориите на морала и всигки опити да ù се приписват подобни етикети просто я пренасяха на „наш терен", разиграваха я по улиците, вестниците, парламента...

от редакционния съвет

о1ч

Категория › Периодични издания

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.