Паркова перспектива

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  30-6-2018
  •  127

ПРОДАДЕНА

Автор:Иван Иванчев
Издателство:Земиздат
Страници:148
Корици:Твърди
Година:1965
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 205 / 295 Състояние: Добро
Паркова перспектива. Иван Иванчев

Учебникът е предназначен на първо място за студентите по озеленяване от по Горните курсове. В първите глави се разглеждат теорията на перспективата и различните начини на конструирането на образите в тясна връзка със специфичните задачи на озеленителя. Във втората част на труда авторът ни запознава с различните елементи на парковите и ландшафтите сюжети, както и с най-често практикуваните изобразителни техники. Във връзка с това учебникът представлява интерес и за архитекти, любители на природния пейзаж и всички, които работят в областта на озеленяването.

Учебникът е богато илюстриран с материали към всички разглеждани и засегнати Въпроси.

+-+-+-+-+-+-
ПРЕДГОВОР
Парковата перспектива е нов предмет в нашето висше образование. Учебникът е предназначен предимно за студентите от по-горните курсове по специалността озеленяване, но би представлявал интерес и за инженери-озеленители, архитекти и други, конто се занимават с проектиране на зелени площи.

Материалът обхваща двата главни раздела на перспективата — свободна и конструктивни, сенките, теорията на осветлението, художествено-изобразителните техники и методи, както и елементите на парковата и ландшафтната перспектива. По този начин се прави опит да се свържат в един учебник теорията с практическите начини за решаване на отделните задачи. Такова специално място заема в образованието и дисциплината; тя е едновременно сбор от начини и правила от дескриптивната геометрия за научното точно построяване на предметите и формите и един курс за художествено изпълнение на построените изображения. Тук не бива да се забравя обаче и една трета, много важна задача на обучението по предмета: развитието на така същественото за всяко проектиране пространствено чувство.

Недостатъчната подготовка по дескриптивна геометрия и техническо чертане в средните училища наложи малко по-подробно въвеждане в понятията чертеж, план, проектиране и т. н.

При това различно съдържание на учебника тежестта е поставена върху практическата страна на въпросите; теорията е представена с минимален брой формули и теореми, а в практическите указания са застъпени ония начини, които най-лесно се усвояват.

Спецификата на свързаните с дисциплината задачи изисква сравнително бързото и по-свободно построяване в перспектива на всевъзможните срещащи се при озеленяването форми. На практика прецизното построяване на тези форми и най-точното конструиране на техните сенки е задача само при детайлната разработка. Във всички останали случаи, особено при наличието на многобройни растителни елементи в свободни форми, трябва да се задоволим с приблизителни, но принципно верни решения.

При изложението в теорията авторът е изхождал винаги от най-общите положения, което прави разглеждането на някои специални частни случаи почти излишно.

Художествено-изобразителните техники са дадени с най-елементарното, тъй като именно тук всякакви наставления или налагане на определен маниер могат да дадат отрицателни резултати. Повечето от примерите са избрани още в тясна връзка със специалните задачи на озеленителя и с формите, с които той най-често работи.

Подобен учебник не е издаван досега у нас и не е известен на автора и в чуждата литература. Авторът ще бъде благодарен на читателите, които му биха обърнали внимание върху някои неизбежни пропуски, непълноти и недостатъци на изложението и илюстрациите.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабени корици и незначително релефни страници.

о1. Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.