Български пословици и поговорки

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  27-6-2018
  •  226

ПРОДАДЕНА

Автор:Стефана Стойкова
Издателство:Колибри
Страници:430
Корици:Твърди
Година:2007
Броя:1
ISBN:9789545295690 Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. Добро
Български пословици и поговорки. Стефана Стойкова
Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Почти отлична.
Безплатна доставка над 50.00 лв.
+-+-+-+-+-
Източници
Балканска народна мъдрост. Успоредици на български, сръбски, турски, румънски, гръцки и албански пословици и поговорки. Съставил Н. Ил. Икономов. C., БАН, 1968, с. 19-319.

Българска народна поезия и проза в седем тома. Т.7. Предания, легенди, пословици, гатанки. Съставителство и редакция В. Кузманова, Й. Коцева. C., Български писател. 1983, с. 269-348.

Български пословици и поговорки. Съставители М. Григоров, К. Кацаров. Трето прераб.изд. C., Наука и изкуство, 1986, с. 17-544.

Български притчи или пословици и характерни думи. Събрани от П. Р. Славейков. Под ред.на акад. М. Арнаудов. C., Български писател, 1972, с.53-554.

Българско народно творчество в дванадесет тома. Т.12. Пословици, поговорки, гатанки. Отбрал и редактирал Цв. Минков. C., Бълг.писател. 1963,с. 63-502.

Вековно наследство. Българско народно поетическо творчество. Отбор и характеристика от М. Арнаудов. Т. 3. C., Наука и изкуство, 1978, с. 531-618.

Речник на блъгарский язик. Събрал, нарядил и на свят изважда Н. Геров. Ч. 1-5. Пловдив, 1895-1904.

Сборник за народни умотворения, наука и книжнина (от т.27 Сборник за народни умотворения и народопис). Т. 1-62. C., БАН, 1879-2002.

Цепенков, М. Фолклорно наследство. Т. 1. Съставители: Е. Трифонова, М. Райчева, JI. Антонова-Василева. С., Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, 1998, с. 175-320.

+-+-+-+-+-
Пословиците и поговорките са едно от най-ценните богатства в българскотo фолклорно наследство. За разлика от повечето жанрове на народното творчество, те продължават да са жива част от говоримия български език.
Hещо повече, те постоянно се обогатяват с нови текcтове, създадени в съвременните социокултурни условия.

Toзи нов сбoрник cъдържа над 6000 български пoсловици и поговорки (паремии) от цялата българска територия, подбрани както от престижни публикации като известния сборник на П. P. Cлавейков, Сборника за народни умотворения. Речника на Найден Геров и други, така и от по-нови записи, някои от които непубликувани досега. Материалът е систематизиран в отделни рубрики - смислови гнезда. На много места под линия се дават бележки за произхода или употребата на паремията, както и за връзката й с други фолклорни жанрове - анекдоти, приказки, песни, гатанки и пр. В oтделен списък се поясняват някои чужди или диалектни думи, употребени в текста на пословиците.

Oсоoбена стойност има Пoказалецът на използваните в текстовете думи за хора, предмети и понятия, който не само улеснява читателя да намери бързо търсената от него пословица, но и разкрива по-нятийната и образната система на българските паремии, предлагайки възможност книгата да се използва и на друго ниво - за научни, образователни и изследователски цели.

Изданието е предназначено за най-широк кръг читатели. Tо представлява интерес както за студенти, ученици, преподаватели, журналисти, политици и любители, така и за изследователи на езика, фолклора и културната комуникация в нашето общество.

о1б

Категория › Кратки форми

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.