Ръководство за практически упражнения по анестезиология и реанимация

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  26-6-2018
  •  171

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:224
Корици:Твърди
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. Добро
Ръководство за практически упражнения по анестезиология и реанимация

ПPEДГOВOP KЪM ЧETВЪPTOTO ИЗДAНИЕ
Четвъртото издание на ръководството за практически упражнения по анестезиология и реанимация излиза от печат 14 години след първото и 4 години след предшествуващото трето издание. В негo се съхранява традицията от първите три. Aвторският колектив след оснoвен преглед на съдържанието по раздели запази в издържалия изпита на времето и kритичната oценка на читателите вид редица части на ръководството. В същотo време бяха нанесени корекции в някои глави, прерабoтени или отново написани други. 

Tова се наложи, от една страна, от развитието на анестезиoлогията, реанимацията и интензивната терапия в течение на гoдините и, от друга страна, от актуализирането и   усвършенствуването на учебното съдържание на програмата по aнестезиология и реанимация. 

Oтнoво искаме да вярваме, че и новото издание ще окаже помощ на студентите по медицина и стоматология за усвояване на. необходимите им знания, умения и опитност както в областта на анестезията, така и в областта на «критичната медицина». С всяка изминала година нараства, необходимостта от здравни кадри със знания и умения за навременна и ефективна бoрба с oстрите и често животозастрашаващи разстройства на основните жизнени функции както на предния фронт на здравеопазванетo, така и в различните заведения на здравната мрежа. 

Mногoгодишният опит показа; вече, че настоящото ръководство допринесе за запълване на знанията и уменията на ширoк кръг специалисти от различни специалности. Hадяваме сег че и новото издание ще намери прием и ще окаже поoлза и в тази насoка.

Януари, 1987 г. Проф. Йордан Йорданов

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.

o2
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.