Брачен пътеводител

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  20-6-2018
  •  265

Автор:Иван Христов Иванов
Издателство:Сириус 4
Страници:255
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Брачен пътеводител: Въпроси и отговори върху половия живот в брака. Иван Христов Иванов

ПPEДГOВОP
Пoловият живoт в брака е един от основните стълбове за брачното щастие. Tой почива на хармонията между съпрузите и тяхната полова просветеиост.

Половото невежество е причина за грешки в една от най-важните психо-физиологически функции в брака — половата. Тези грешки се изплащат с цената на здравето. Те подронват устоите на брака, заплашват щастието в него, водят към развoд.

Целта на тази книга е прoсвета. Tя е предназначена да служи на всички младоженци, които още не познават книгата на живота, и на всички съпрузи, които най-добре знаят необходимостта от един съветник и ръководител в тази тъмна, пълна cъc зaгадки и въпрoси оoбласт.

Kнигата е чистo практическа; Обхваща почти всичко, което интересува съпрузите из областта на половия живот в брака. Написана е във форма на въпроси и отговори, което я прави твърде полезна и практическа. Всеки въпрос е почти независим от другите. Читателят най-напред трябва да намери раздела, към който спада интересуващият го въпрос и тогава лесно ще намери и самия въпрос заедно с отговора.

Cчитам, че с тази книга принасяме полза на българското семейство. Време е то да бъде просветено във всяко отношение и особено — в областта на половия живот. Това е в интерес на брачното щастие, здравината на брака, на евгениката, на oбществотo, на потомството.
Само просвеното семейстйо е обновата на една велика държава.

Cтига фалшив мoрал! Да се мълчи по въпроси, които говорят най-силно, които крещят в душата на човека — за oзарение към истината!

Mоята нaградa — тя е моралната.

Aвтoрът
Категория › За родители

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.