Проучване и проектиране на железопътни линии. Част 2: Записки

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  20-6-2018
  •  149

Автор:Кирил Лазаров Костадинов
Издателство:ПЖИ "Тодор Каблешков"
Страници:226
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 220 Състояние: Добро
Проучване и проектиране на железопътни линии. Част 2: Записки. Кирил Лазаров Костадинов

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ ВТОРАPAНE НА ЖП ЛИHИИ

Глава четвърта
Трасиране на жп линии
Подробно снимане на терена .... ............. 3
Видове трасирания .......... 3
Основни приншши на трасиране..... 10
Основни фактори, които влияят върху трасето на една жп линия 16 
Пресичане на жп линии с други пътища и пресичане на две ЖП линии 17
Трасиране на жп линии върху карти и ситуационни планове. . . 24
Проектиране на подробния надлъжен профил. ..... 28
Определяне местата и вида на водоотводнйте съоръжения. ... 38
Измерители на трасето на железопътната линия ........ 40
Сравняване на вариантите .................. 48
Отлагане на трасето върху терена .............. 44
Заснемане на напречни профили по карта н върху терена. ... 48
Изчисляване квадратурите на напречни профили........54
Изчисляване кубатурите на земните маси. .......... 60
Таблипи за изчисляване на кубатурите ............ 64
Изравняване на земните маси. ....... ......... 65
Свойства на Брюкнеровата крива...............67
Предпазителна гранична ивнса ................ 70
Геологопроучватели работя и постройка на земното платно

Глава пета
Инхенерно-геолохки проучвалия и документални........75
Напречил и надлъжни профили, инхелерно-геололкл карти. ... 82
Свлачища ....................... ... 88
Вйдове почви и категоризацията им
Hаправа на изкопи..... 119
Hаправа на насипи............ 126
Oформяне на земното платно ва високи скорости........142
Изчисляване на напреженията в релсите. . ........ 148
Pазпределение на товарите от релсите върху траверсите, баластовата призма и земното платно. ... ......... 150

Глава шеста
Полагане на горкото строене на железиия път
Трасиране н нивелиране на готовото земно платно.......154
Реперираие на железния път................. 155
Монтажен план........ 156
Складиране на материалите..................156
Рьчно и механизирано полагане на горното строене ...... 159

Глава седма
Укрепителнии работи по железния път
Укрепителни работи.....................179
Защитни работи от падащи скали и ронливи почви. ...... 186
Защита иа жп линията срещу заснежаване ... ........ 187

Глава осма
Реконструкция на съществуваща жп лин.........................197
Подобряване на трасето н състоянието на съществуващите жп линии...199
Удвояване на железопътните линии...............201
Електрифициране на жп линии ....... ........ ..201

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Циклостилен печат.

Безплатна доставка за поръчка над 50.00 лв. до офис на Еконт.

о1.бз

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.