Преработка на пластмаси

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  18-6-2018
  •  143

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:511
Корици:Твърди
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 245 Състояние: Мн. Добро
Технически речник за преработка на пластмаси: Английско- немско- френски- руско- български

Речникът съдържа 12 000 термина

ПРЕДГОВОР
В сравнение с традиционните материали пластмасите дават възможност за прилагане на високопроизводителни технологии при висока степен на оползотворяване на материала. Използуването на пластмасите води до икономия на материал и до рационални конструктивни решения. Пред вид голямата народностопанска изгода непрекъснато се разширяват приложението на пластмасите и техният асортимент, така че вече едва ли има промишлен отрасъл, в който да не се използуват пластмаси. При това приложението на пластмасите е свързано с материалознанието, изпитването им и с проблеми за тяхната преработка, необходимите машини и инструменти.

Широкото използуване на най-новите постижения в областта на преработката и приложението на пластмасите изисква предаването и обмена на информация в международен мащаб. Целта на настоящия речник е да служи на специалистите като помагало при проучването и ползуването на обширната чуждестранна литература в тази област.

При съставянето на речника са използувани в оригинал монографии, технически списания, справочници и наръчници, фирмени издания, стандарти и инструкции, публикувани през последните години. Термините, включени в речника, се отнасят до следните области: материалознание, производствени съоръжения, преработка и приложение на пластмасите. Включени са също и термини от сродни области, като например лакобояджийската техника, както и важни термини от фундаменталните науки. В речника се дава предимство на стандартизираните термини пред тези, използувани от специалистите в практиката.

Особено внимание е обърнато на актуалността на включените в речника термини. Но при постоянно изменящата се и развиваща се терминология не е възможно да се постигне абсолютна пълнота. Поради това издателствата ще бъдат благодарни за критични забележки и допълнения, изпратени на адреси: ДИ „Техника“, София-1 000, бул. Руски 6, или VEB Verlag Technik, DDR—1020 Berlin, Oranienburger Str. 13/14. Изказвам благодарност на съавторите и редакторите за ползотворното сътрудничество, както и на речниковите редакции за оказаното съдействие.

Гизберт Калиске

о2


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.