Сборник от задачи по физика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-6-2018
  •  179

ПРОДАДЕНА

Автор:П. Р. Камаджиев, М. Л. Четкаров
Издателство:Наука и изкуство
Страници:352
Корици:Твърди
Година:1956
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Добро
Cборник от задачи по физика. П. Р. Камаджиев, М. Л. Четкаров

Въвеждането към катедрата по опитна физика във физико-ма-тематическия факултет упражнения за решаване на физични задачи със студентите по физика се яви нуждата от сборник със задачи по физика на български език.

Hастоящият сборник, написан по инициатива на завеждащия катедрата по опитна физика при Физико-математическия факултет акад Г. Наджаков, представлява един опит, с който се цели задоволяването на тази нужда.

Cборникът съдържа задачи и въпроси по механика, молекулна физика и топлина, електричество и магнетизъм и оптика. По съдържание отговаря на програмата по физика за студентите физици от първи и втори курс. 
Повечето от задачите се решават без използуване на висша математика.

Pешаването на задачи по физика -има изключително значение. Физичните закономерности, неподкрепени с конкретни примери, остават за учащите се сухи, формални и неусвоени. Само при решаване на задачи студентите започват да разбират истинското съдържание на физичните закономерности и явления и започват да вникват в тях. Те се научават да прилагат своите знания при разглеждане на конкретни физични явления и въпроси. 
При това важни са не само ония задачи, които изискват от студентите известна съобразителност, известни преобразования, но и тези, при които е необходимо заместване в готови формули.,Във всекидневната практика на всеки физик правил-ното използуване на единиците от измерителните системи и запомнянето на стойностите на едни или други често срещани физични величини става възможно след решаването на голям брой задачи.

Задачите са подредени по тяхната трудност, като се започва от по-елементарни и се стига до такива, решаването на които предполага задълбочено усвояване на курса по физика. Във всеки параграф най-напред са дадени накратко някои закономерности, които се използуват по-нататък при решаване на задачите. На всички задачи са дадени отговори, а на по-трудните — решения или упътвания за решаването им.

Сборникът може да бъде използуван и от учители по физика и математика.

Първата част на сборника (механика, молекулна физика и топлина) е написана от П. Р. Камаджиев, 
втората част (електричество и магнетизъм, оптика) — от M. Л. Четкаров.

Aвторите, които редица години са водили упражнения със студентите по решаване на физични задачи, като имат предвид трудностите при написване на сборника....

Здраво книжно тяло. Tук-там подчертавано. Захабена корица.

O1
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.