Справочник - Номенклатура на продукцията, произвеждана от предприятията в системата на ДСО "Черна металургия и рудодобив"

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-6-2018
  •  183

Автор:Колектив
Издателство:Министерство на химията и металургията
Страници:262
Корици:Твърди
Година:1969
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. Добро
Справочник: Номенклатура на продукцията, произвеждана от предприятията в системата на ДСО "Черна металургия и рудодобив"

ПРЕДГОВОР
Имайки предвид основного значение на черната металургия за всички отрасли на народното стопанство, икономическата политика на Българската комунистическа партия е била винаги насочена към обезпечаване необходимите темпове на нейното развитие за най-пълно задоволяване нуждите на страната от черни метали.

Пускането в експлоатация през 1953 година на Металургичния завод „Ленин“ положи основите на българската черна металургия, която получи най-пълно развитие със строителството и въвеждането в строя на гиганта на нашата промишленост — Металургичния комбинат „Кремиковци“. Решаващо значение за създаването и развитието на този нов отрасъл има помощта на Съветския съюз.

В 1966 год. на базата на металургичните, миннодобивните предприятия и предприятията на огнеупорната промишленост бе създадено Държавното стопанско обединение „Черна металургия и рудодобив“.

През 1968 год. бяха произведени: руди 2,641 х. т, железен концентрат 1.140 X. т, чугун 1083 х. т, стомана 1460 х. т, валцувани черни метали 1028 х. т, огнеупорни изделия 106 х. т.

Предвижда се производството през 1970 год. да нарасне, както следва: руди 3200 X. т, железен концентрат 1640 х. т, чугун 1520 х. т, стомана 2020 х. т, валцувани черни метали 1580 х. т, огнеупорни изделия 135 х. т.

Предприятията на Обединението произвеждат в широк асортимент

Валцовани черни метали: кръгли и квадратни заготовки, фасонен и сортов прокат, тънка и дебела ламарина, огънати профили, шевни и безшевни тръби, стоманени топки, от въглеродни, нисколегирани и качествени — конструкционни марки стомани.

Чугун, леярски и за преработка, фероманган и силикоманган.

Огнеупорни изделия, шамотни и смолодоломитови, с най-различно предназначение.

Кокс и коксохимически продукти.

Руди, концентрати.

Асортиментът непрекъснато се разширява с производството на нови мгрсн стомани, качествени — конструкционни, нисколегирани — и съответните видове прокат от тях.

Предстои производството на студеновалцована тънка ламарина, елек. тротехническа, поцинкована, бяло тенеке и ламарина с пластмасово покритие, метизни изделия: тел, стоманени въжета, динасови огнеупорни изделия и др.

Продукцията на предприятията от Обединението се доставя в съответствие с Българските държавни стандарти и отраслови нормализационни документи.

В настоящия справочник са посочени основните характеристики на изделията и условията на доставка с цел да се подобри информацията и се улеснят съответните организации при планиране и снабдяване с посочените изделия.

При договаряне за дадена продукция се препоръчва да се ползуват оригиналните нормативни документи.

По своето съдържание справочникът може да се ползува и от инженерно-техническите работници в металургията, машиностроенето, проектокон-структорските организации, органите по техническия контрол и др.

о1.бз.Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.