Стратегия: Среда, ресурси, способности, планиране

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-6-2018
  •  107

Автор:Цветан Семерджиев
Издателство:Класика и стил
Страници:302
Корици:Твърди
Година:2007
Броя:1
ISBN:9 789543 270309 Тегло (гр.): Формат: 175 / 245 Състояние: Мн. добро
Стратегия - Среда, ресурси, способности, планиране. Цветан Семерджиев

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

Изясняване на същността и съдържанието на понятията стратегия и стратегическо ръководство е винаги актуално, тъй като те са важна част от непрекъснато развиващото се социално управление. Потребност от поредно обсъждане възниква в края на XX век, когато Третата технологична революция доведе до глобална интеграция на информационното пространство и качествен преход в интелектуализацията на оръдията На труда и средствата за организирано насилие. Пред всички ръководители бяха поставени четири въпроса, на които следва да се намерят не тривиални отговори: Как се управляват стратегически мрежови социални организации? Как се разработват, изравняват и интегрират техните стратегии? Как се измерват, оценяват и използват ресурсите им? Как се формира и поддържа конкурентно предимство? Липсата на обща формална рамка за разработка, обсъждане, представяне и изпълнение на стратегии налага да се внесе допълнителна яснота за принципите и подходите на работа в тази област.

Целта на настоящия труд на проф. Семерджиев е да разшири професионалната квалификация на ръководителите от всички нива на управленската йерархия, разглеждайки теоретичните основи на стратегията, нейния жизнен цикъл и концептуална рамка на разработката й.

Предназначена е за всеки, който чрез самостоятелна подготовка се стреми да придобие необходимата квалификация за изпълнение на ръководни функции и длъжностни задължения на средните и висши управленски нива. Подходяща е и за-специалисти, работещи в областта на стратегическото ръководство, докторанти и студенти, за да се ориентират в истините за стратегиите и стратегическото ръководство.
Проф., д.т.н. ЦВЕТАН СЕМЕРДЖИЕВ е преподавател в Академията на МВР, Военна академия „Г. С. Раковски“ и Транспортния факултет на Техническия университет в София. Автор е на поредица от учебници и учебни пособия, посветени на използването на авангардните информационни технологии в практиката. Като ст.н.с. I cm. в Института по паралелна обработка на информацията към Българска академия на науките участва в реализацията на международни проекти за обучение на докторанти, в рамките на инициативите на Европейската общност за научно сътрудничество и кооперация.

Автор е на над 250 научни труда и разработки в областта на теорията и практиката на стратегическото лидерство, организацията и управлението, системите за национална сигурност, информационната сигурност, автоматизираните системи за обработка на информация и управление, радиолокацията и радионавигацията, военната кибернетика.

Член е на IEEE-AES - САЩ, AFCEA - САЩ, съосновател и член на Международната организация на специалистите в областта на обработката на сензорна информация - ISIF.

9 789543 270309

Цена 20.00 лв. = 15.00 лв.

ст.

Категория › Мениджмънт

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.