Запознаване с природата

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-6-2018
  •  98

Автор:Колектив
Издателство:М. Арнт, Х. Барвинек, И. Фелмберг
Страници:305
Корици:Твърди
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Добро
Запознаване с природата / М. Арнт, Х. Барвинек, И. Фелмберг

Книгата, която предлагаме на читателите, излезе в ГДР в много издания. Интересът на детските учителки, на учителите от началното образование и на родителите в ГДР бе оправдан. Авторите са успели да поднесат съдържание, което напълно отговаря на нуждите на децата да се обучават от най-ранна възраст да наблюдават природата, да я обичат и пазят.

Още в началото се дават методите и способите, чрез които се изучава природата. Читателят ще види пътя, по който се тръгва, за да се стигне до самостоятелно »откриване« от децата на редица закономерности в природата, главно на живата природа. Много умело се разглеждат практическата дейност, наблюденията, сравненията, търсенето на обекти, събирането и подреждането на материала. Дават се таблици със задачи за самостоятелна дейност, задачи за експериментиране. В края на първия раздел авторите се спират и на комплексния педагогически процес при опознаване на природата, на въпроса за ми-рогледното и нравственото възпитание на детето.

Природата - нежива и жива, се разглежда по сезони. Този подход е основа и на нашата програма при предучилищното възпитание. Всеки сезон е представен с видимите физични промени, които са се отразили върху развитието и начина на съществуване на всички живи организми, включително и върху човека. Дават се последователно наблюденията в неживата природа, а след това на биосферата. Растенията и животните се разглеждат по биотопи. Това дава възможност на нашите родители да изграждат у децата редица екологични представи, които се доразвиват и доизграждат чрез обучението по роден край, природознание и родинознание. Авторите просто водят читателя и му подсказват кога, къде и какво да наблюдава. Освен това те описват и възможностите за събиране на растителен и животински материал и какви наблюдения и опити могат да се извършват в живия кът със събраните обекти.

За всеки растителен и животински вид, типичен за сезона, се прави морфологично описание, съобщават се интересни биологични данни, значението на вида за човека и защитен ли е от Закона за защита на природата.

Цялата книга е богато илюстрирана с черно-бели и цветни рисунки на растения и животни. Това дава възможност да се обогати словесната информация, да се изгради по-добра представа за описания вид.

Българското издание има сравнително малко отклонения от изданието на «Фолк унд ви-сен«, ГДР, 1976 година. Предговорът е написан специално за нашето издание и ние благодарим на д-р Марга Арнт, както и за съдействието, което ни оказва тя при подготовката на превода. Направени са корекции при описанието на някои видове, на тяхната фенология във връзка с нашите климатични особености, във връзка със значението им у нас. Разделът »Защитени растения и животни« в немското издание е заменен със »Защита на природата в България«, който написа др. В. Бешкова. В него са описани или съобщени имената на най-разпространените видове, като същевременно се дава кратка история на проблема за защита на природата в НРБ и грижите на народната власт по опазване на природата. Надяваме се, че книгата »Запознаване с природата« ще намери добър прием от хилядната армия учители и възпитатели и ще отговори на техните интереси и нужди.

Длъжни сме да изразим благодарност на рецензентите др. Славчо Петров и Николай Боев, които направиха корекции в съдържанието от различно естество.

Най-горещо благодарим на колегите от издателство »Фолк унд висен« и по-специално на ген. директор др. Лаабс, за съдействието книгата да се отпечати в ГДР.
Редакция »Биология« при ДИ »Народна просвета«
София, март 1979 г.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително рaзкъсване на корицата.

о1

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.