Съдийството в съвременния футбол

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-6-2018
  •  145

Автор:Димитър Руменчев, Димитър Цанев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:145
Корици:Меки
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Съдийството в съвременния футбол. Димитър Руменчев, Димитър Цанев

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. С посвещение.

ПРЕДГОВОР
Съвременният етап в развитието на футболната игра се характеризира с твърдост и мъжественост при единобор-ствата между състезателите, с безупречна издръжливост и бързина, с високо спортно майсторство.

Динамиката на спортната борба и редицата сложни ситуации, които се създават във всяко състезание, поставят нови, повишени изисквания към съдиите — да съдействуват за качественото провеждане на състезанията, за по-динамичен и емоционален футбол. Това те ще постигнат по пътя на цялостното си усъвършенствуване и изграждане на необходимите им качества.

Настоящата книга има за цел-да изясни пред читателите някои актуални въпроси от теорията на правилата, методиката и тактиката на футболното съдийство. Наред с това в нея са отразени положителните тенденции във футболното съдийство на последните три световни първенства и са посочени задачите, стоящи за разрешаване пред нашите съдии.

Проблемите, които се разглеждат в книгата, са групирани в четири раздела. Първият включва материали, разглеждащи тренировъчния и възстановителния процес на съдията, а също и неговия режим. Тук е отделено място и за психологическата подготовка на съдията. Вторият раздел разглежда въпроси от теорията на правилата в светлината на най-новите им изменения. Посочени са средствата за утвърждаване на мъжествения футбол в стила на българските футболисти. Третият раздел третира актуални въпроси от методиката и тактиката на съдийството, включително и педагогическата роля на съдията, а четвъртият — тенденциите във футболното съдийство на последните световни първенства по футбол.

Материалът е разработен на основата на изследвания и наблюдения на авторите над съдийски ръководства в републиканските групи през последните няколко години. Споделен е и многогодишният им опит като действуващи съдии, което несъмнено допринася за свързване на теорията с практиката.

+-+-+-+-+-+-
Книгата съдържа редица разяснения на теми от областта на теорията на състезателните правила, тактиката и психологията на фут-болното съдийство. В нея са отразени положителните тенденции във футболното съдийство на VIII и IX световни първенства в Англия и Мексико и са посочени проблемите, стоящи за разрешаване пред българското съдийство с оглед издигането му на световно равнище.

Книгата ще бъде ценно помагало за футболните съдии, състезателите, треньорите и деятелите по футбол, както и за всички онези, които обичат тази красива и мъжествена игра.

о1Категория › Спорт

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.