Диворастящите гъби: Дар на природата

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-6-2018
  •  115

Автор:Стефан Лисицов, Петър Стаменов
Издателство:Отечествен фронт
Страници:21
Корици:Меки
Година:б.г.
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 195 / 140 Състояние: Мн. Добро
Диворастящите гъби. Дар на природата. Стефан Лисицов, Петър Стаменов
Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

ДИВОРАСТЯЩИТЕ ГЪБИ -НЕДООЦЕНЕНО БОГАТСТВО 
ДИВОРАСТЯЩИТЕ ГЪБИ- ДАР НА ПРИРОДАТА 
ДИВОРАСТЯЩИТЕ ГЪБИ - ИЗТОЧНИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ Д0ХОДИ 
ДИВОРАСТЯЩИТЕ ГЪБИ - ВАЖЕН ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ

ашата родина се слави със своята прекрасна природа. Разположена в умерения пояс, тя е великолепно съчетание от високи планини, китни зелени равнини и долини.

От тихия бял Дунав до Родопа и от Осогово до бурною Черно море — навсякъде човек се възхищава на неповторимите природни красоти.

В своята многовековна история българинът е дълбоко и безрезервно свързан с природата. Не случайно в нашия национален епос е възпята с любов „гора зелена”, „вода студена” и пр.

Само в годините след победата на 9 септември у нас са създадени около 15 млн. декара нови гори.

За тези грижи природата богато се отплаща със своите дарове. Едип от тях е голямото многообразие от диворастящи гъби, имащи високи вкусови и хранителни качества, за което са изключително търсени на международния пазар и на нашата трапеза.

Централният кооперативен съюз чрез специализирано предприятие „Билкокооп” и своите поделения ОКС и РПК организира на територията на цялата страна беритбата, изкупуването, заготовката и реализацията на основното количество диворастящи гъби.
Значителна част се оползотворява от населението за собствени нужди.

Обекти на беритба и заготовка, имащи стопанско значение, са следните видове гъби :

- манатарки (разни)
- пачи крак
- рижика
- масловки (разни)
- припънка
- съждива
- сърнела
- виолетка
- булка
- есенна гъба -перла
- гълъбка (разни)
- майска гъба
- тополовка
- имбрикатум
- овча прахан
- есенна миризливка
- жълтозелена бархетна
- челадинка
- смръчкула
- дипленка
- тръбенка
- брезовка

Съществуват и други видове гъби, които се появяват в по-малки количества и нямат особено стопанско значение

Повечето от видовете диворастящи гъби имат отровни двойници. Затова трябва при тяхната беритба да се внимава, за да не се допускат нещастни случаи. Някои от видовете гъби като масловка, челадинка, майска гъба, зърнеста масловка, пачи крак, тръбенка, брезовка, овча прахан, есенна гъба, бронзова манатарка, млечница нямат отровни двойници.

Климатичните условия на нашата страна позволяват появата на диворастящи гъби от ранна пролет до късна есен. Това става при съчетание на растежните фактори температура и влага в оптимални граници.

Всеки вид диворастяща гъба има специфични изисквания към заобикалящата я среда, които са в различни параметри. Затова при нормални условия за даден сезон се появяват определени видове гъби - пролетни, летни, есенни.

Бързата промяна на климатичните условия води до поява на реколта или рязко спиране на същата. Затова от изключителна важност е постоянното наблюдаване на находищата при подходящи условия за поява на гъби, за да се осигури своевременното обиране и заготовка на реколтата. Това наблюдение се осъществява от специалистите на ОКС, РПК, заготвителите.........

о1.бз.д

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.