Шримад Бхагаватам. Песен 3. Част 3

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  7-6-2018
  •  225

Автор:Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
Издателство:Бхактиведанта Бук Тръст
Страници:526
Корици:Твърди
Година:1994
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Мн. добро
Шримад Бхагаватам. Песен 3. Част 3: Глава 24-33. "Статус кво" / Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

„Шрймад-Бхагаватам”, литературно и философско произведение от индийската класика, заема особено място сред многотомного наследство на древната източна култура. Вечната мъдрост на Индия е намерила израз във Ведите — стари санскритски текстове, обхващащи всички области на човешкото знание. Отначало Ведите се предавали чрез устната традиция. По-късно били записани от Шрйла Вйаса-дева, „литературната инкарнация на Бога”. Когато Вйасадева завършил съставянето на Педите, духовният му учител го насърчил да продължи, като изложи квинтесенцията им под формата на „Шрймад-Бхагаватам”. Известен като „зрелият плод от дървото на ведическата литература”, „Шрймад-Бхагаватам” е най-пълното и авторитетно изложение на ведическото знание.

След като написал „Бхагаватам”, Вййса го предал на сина си Шукадева Госвамй, който пък по-късно го повторил пред Махараджа Парйкшит и мъдреците, събрали се край брега на свещената река Ганг. Въпреки че бил велик свят цар и император на света, щом научил, че след седем дена ще умре, Махараджа Парйкшит изоставил царството ри и се оттеглил на брега на Ганг, за да търси духовно просветление. Неговите въпроси и мъдрите отговори на Шукадева Госвамй, които разкриват всичко — от природата на „аза” до произхода на вселената, — съставят основата на „Шрймад-Бхагаватам”.

Настоящото издание е единственият пълен български превод на „Шрймад-Бхагаватам” и освен това съдържа подробен
академичен коментар, плод на ерудицията и всеотдайността на Шрй Шрймад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, един от най-изтъкнатите представители на индийската теологична и философска мисъл. Благодарение на задълбочените си познания по санскрит и на тясната си близост с ведическата култура, той е съумял да представи по великолепен начин безценното класическо произведение „Шрймад-Бхагаватам”.

Със своята система на изложение, кохто включва оригиналния санскритски текст, кирилската му транслитерация, дословен превод, литературен превод ji подробен коментар, настоящото издание ще представлява интерес както за специалисти и студенти, така и за обикновените читатели. „Шрймад-Бхагаватам”, представен в многотомната поредица на издателство „Бхактиведанта Бук Тръст”, ще заеме важно и трайно място в интелектуалния, културния и духовния живот на съвременния човек.

o1


Категория › Източна мъдрост

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.