Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  5-6-2018
  •  63

Автор:Колектив
Издателство:Блестящ факел
Страници:69
Корици:Меки
Година:2005
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. Добро
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове / В сила от 22.10.2004 г.

Библиотека на проектанта, строителя и инвеститора, раздел I: Общи нормативни документи

CЪДЪРЖAНИЕ

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ........................................................................3

Глава втора
TЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ.....4

Раздел I
Газопрoводи.....................................................................................4

Раздел II
Резервоари......................................................................................11

Раздел III
Пoмпи, компресoри, изпарителни и смесителни инсталации 14

Раздел IV
Газорегулаторни инсталации........................................................16

Раздел V
Газоснабдителни станции.............................................................18

Раздел VI
Автомобилни газоснабдителни станции......................................20

Раздел VII
Бутилкови инсталации..................................................................21

Раздел VIII
Автомобилни газови уредби.........................................................24

Раздел IX
Горивни уредби и отвеждане на димните газове........................27

Раздел X
Помещения за газови съоръжения и инсталации......................27

Раздел XI
Hеразглобяеми съединения. Изпитване без разрушаване 29

Раздел XII
Изпитване на газови съоръжения и инсталации........................31

Глава трета
БЕЗОПАСHA ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ...........33

Раздел I
Общи изисквания..........................................................................33

Раздел II
Безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации в промишлени и селскостопански обекти..........37

Раздел III
Безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации в общественообслужващи, административни, жилищни и офис сгради...............................41

Раздел IV
Безопасна експлоатация на АГУ..................................................42

Раздел V
Газоопасни работи.........................................................................43

Глава четвърта
TЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР..................................................................49

Раздел I
Oбщи изисквания..........................................................................49

Раздел II
Регистриране..................................................................................53

Раздел III
Tехнически прегледи и проверки................................................54

Раздел IV
Обследване на аварии и злополуки.............................................59

Допълнителна разпоредба................................ 60

ПРEХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ......................62

ПРИЛOЖЕНИЯ:................63

ст.бз,
Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.